<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Kursusmoduler

Modulbeskrivelser til Hjerteforeningens familiekurus 2022

 

Lørdagens moduler:

 

Modul 1: Hjertebørn og spiseproblemer – v. Ulla Lebahn

Ulla Lebahn, der er ergoterapeut og SE traumeterapeut kommer og underviser i spiseproblemer hos hjertebørn. Hun vil om formiddagen komme ind på den normal udvikling med fokus på oralmotorisk udvikling, selvstændig spisning, regulering af nervesystem og derudover særlige forhold/restriktioner/kompensationer ift. det at være hjertesyg.

Om eftermiddagen vil modulet handle om den anderledes udvikling og hvad man kan gøre for at ændre den med fokus på den anderledes udvikling, når barnet har udfordringer og den anderledes forældreadfærd, når barnet har udfordringer – og hvordan det påvirker barnets spisning. Derudover vil hun give praktiske råd i forhold til at tackle spiseudfordringer. Der vil om eftermiddagen være mulighed for at stille spørgsmål specifikt om ens barns udfordringer. 

 

Modul 2:  “Familieliv i familier med hjertesyge børn og unge” – Psykolog Flemming Lerche Olsen og Tina Månsson Sloth

Del 1. Med psykolog Flemming Lerche Olsen

Hey kæreste, hvor er du?

Sygdom hos ens barn påvirker ikke kun det syge barn, men kan også påvirke relationen til ens partner både følelsesmæssigt og intimt.

Modulet vil omhandle, om mænd og kvinder håndterer kriser forskelligt, og hvis de gør – er det så en styrke eller en svaghed for den situation familien befinder sig i.

Flemming som er oplægsholder, er tidl. Krisepsykolog i forsvaret,  har en mastergrad i sexologi og arbejder som parterapeut.

 

Del 2. Med Psykolog Tina Månsson Sloth

Workshoppens emne er SELVOMSORG og vil bestå i en blanding af oplæg, udveksling og øvelser.

Som forældre til et barn med hjertefejl bærer man et stort ansvar og er påkrævet meget af tiden. Man skal håndtere forskellige krævende og udfordrende situationer og kæmper måske også med mange bekymringer.

Det kan være svært at finde overskuddet til at være noget for sig selv i den sammenhæng.

For alle forældre kan det være vigtigt at lære, hvordan man drager omsorg for sig selv, og dette gælder i udpræget grad, når man er forældre til et hjertebarn.

I workshoppen vil I blive præsenteret for den seneste psykologiske viden om selvomsorg og få konkrete input til, hvordan man kan lære at drage større omsorg for sig selv i hverdagen.

 

Modul 3 “Forskning om børn og unge med medfødt hjertesygdom m.m”  

I første halvdel af modulet, vil der være fokus på børn og unge med medfødt hjertesygdom. Her vil et team fra Rigshospitalets Enhed for Medfødte Hjertesygdomme holde et oplæg. ​​Læger og sygeplejersker i enheden har særlig erfaring inden for behandling, vejledning og støtte af patienter med medfødte hjertesygdomme. ​Enheden fungerer som et tværgående samarbejde mellem hospitalet​s centre og afdelinger og er blandt de førende i Nordeuropa.

Følgende oplægsholdere : Gustav Thyregod, kirurg: “Hvordan løber blodet i hjertet? Fallots Tetralogi”, Sabrina Gade Ellesøe, kirurg: “Hvad ved vi om det at være en hjertefamilie?” , samt Saffia Ahmed-Din, læge og Morten Smerup, kirurg “Mitral Sleeve Klap – en ny hjerteklap til helt små børn”

I  anden halvdel af modulet vil læge Julie L Hejl og Sara Hirani Lau-Jensen kort gennemgå deres viden og forskningen om mentale udfordringer hos børn og unge med medfødt hjertesygdom eksemplificeret ved to virkelige cases. Derefter vil de fortælle, om deres forskningsprojekt, og hvad de ønsker at bidrage med af ny viden. De giver en status på, hvor langt de er og fortæller de nyeste resultater fra forskningsprojektet.

 

Søndagens moduler:

 

Modul 1: Humoristisk oplæg ved hospitalsklovne 

Danske Hospitalsklovne arbejder for at styrke indlagte børns livsglæde og livsmod, så de bedre kan stå sygdomsforløbet igennem. De møder og anerkender barnet der, hvor det er. I angsten, i glæden, i kedsomheden.

Kan vi som forældre, bedsteforældre eller andre pårørende lære af det?

Inspiration, til at sprede humor med  klovnemottoet: ”At tro på det bedste, at acceptere fejl, og måske ovenikøbet vende fejl til succes!”

Modul 2: Søskende i familier med hjertebørn – ved Det Nationale Sorgcenter og en søskende til et hjertebarn.

Modulet har fokus på de raske søskende i en familie med et hjertebarn. I den ene halvdel af modulet vil Det National Sorgcenter holde oplæg, mens anden halvdel af modulet vil være et oplæg fra en søskende til et hjertebarn. 

 

Modul 3: Netværks- og samtalemodul for bedsteforældre

Modul med mulighed for at danne netværk og erfaringsudveksle for bedsteforældre. Modulet vil blive sat i gang af en bedsteforældre. 

 

Modul 4: Netværks- og samtalemodul for forældre til unge og voksne med medfødt hjertesygdom (GUCH)

Modul med mulighed for at danne netværk og erfaringsudveksle for forældre til unge og voksne med medfødt/tidligt erhvervet hjertesygdom (GUCH). Modulet vil blive sat i gang af Helle Meinhardt, der er mor til en søn på 28 år med medfødt hjertefejl.

 

Modul 5: Netværks- og samtalemodul for unge og voksne med medfødt hjertesygdom (GUCH)

Modul med mulighed for at danne netværk og erfaringsudveksle for unge og voksne med medfødt/tidligt erhvervet hjertesygdom (GUCH). Modulet vil blive sat i gang af Anna Marie Ørtved.