<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Kursusmoduler

Modulbeskrivelser til familiekursus 2024

 

OBS! Der er kun modulbeskrivelser for lørdag, da der er fællesaktivitet søndag formiddag jf. programmet.

 

Modul 1: Kognitive udfordringer

Formiddag
Formiddagsdelen af modulet er med Trine Suppli, der er Kranio-Sakral Terapeut. Som Kranio-Sakral Terapeut har Trine gennem mange år hjulpet børn og voksne med forskellige diagnoser til at få det lidt lettere i deres hverdag. Hun kan derfor give inspiration til, hvordan du, som forælder, kan hjælpe dit barn eller dig selv til bedre trivsel og få mulighed for at komme ud af den onde cirkel, det kan blive at være overbelastet. Det vil bl.a. handle om, hvorfor Kranio-Sakral Terapien, som behandlingsform, er så god til overbelastede nervesystemer. Trine vil desuden dele sine erfaringer som mor til et barn med en diagnose, og hvilke indsigter det har givet hende at have en søn med cerebral parese. Hun er også selv sent diagnosticeret med ADHD i en alder af 56 år og ved, hvad det vil sige at være på “overarbejde” og hvordan forståelse for egne udfordringer, kan være afgørende for ens trivsel.

Trine har også tidligere været jobkonsulent og kender dermed systemet indefra. En meget stor del af at være forælder til børn med udfordringer, eller selv at have udfordringer, er at finde den rigtige hjælp. Trine vil derfor dele sin viden om, hvordan hun har fået hjælp til at få den støtte hun og hendes søn havde og har brug for. Hvilke veje kan man få hjælp, og hvad skal man være opmærksom på?

Afslutningsvis tages der udgangspunkt i jer som forældre og hvordan I kan passe på jer selv og parforholdet. Trine håber at kunne give jer indsigt og give sit syn på nogle af jeres historier med jeres børn eller jer selv. Så tænk gerne over, om der er en situation, du/I vil have belyst.

 

Eftermiddag
Eftermiddagsdelen af modulet er med Jenny Bohr, der er uddannet lærer og master i socialpædagogik og vil handle primært om ADHD og autisme. 

ADHD er den mest udbredte kognitive diagnose og man regner med, at der i Danmark er 60.000 børn, der har ADHD. Derudover omfatter de kognitive diagnoser også autismespektrumforstyrrelse, ASF, hvor man regner med, at ca. 20.000 børn har ASF. Disse børn er ofte meget misforståede, og da man ikke umiddelbart kan se på børnene, at de har ADHD eller ASF, mødes de ofte på samme måde som andre børn og der stilles ofte for høje krav og forventninger til dem, hvilket medfører, at de får mange nederlag. Derfor er viden om og forståelse for, hvad der er på spil for børn med sådanne diagnoser, altafgørende for at kunne hjælpe og støtte dem bedst muligt. I dette modul vil Jenny Bohr komme ind på:

  • Hvad er kognitive forstyrrelser som ADHD/ADD og ASF?
  • Hvordan kan disse forstyrrelser komme til udtryk hos børn og unge?
  • Hvordan kan vi bedst forstå og møde disse børn og unge?
  • Hvordan kan vi som forældre bedst mulig støtte vores børn med ADHD/ADD og/eller ASF?
  • Værktøjskasse til forældre og andre omsorgspersoner.

Jenny har arbejdet med og omkring børn og unge med kognitive forstyrrelser i henved 30 år. De senere år har hun været inklusionskonsulent for talrige skoler og institutioner og har arbejdet en del med supervision og kompetenceudvikling på en del specialskoler. Herudover holder Jenny kurser og foredrag over hele landet for både fagfolk og pårørende og har skrevet bøgerne ”Problemløsende Inklusion” og ”Samarbejdsbaseret problemløsning”.

 

Modul 2: Hjertebørn og fysisk aktivitet

Hjertebørn har ligesom andre børn gavn af at bevæge sig i det omfang de kan, og motion kan for hjertebørn være med til at mindske risikoen for at blive ramt af følgesygdomme til deres hjertefejl. Mange hjertebørn oplever dog begrænsninger i større eller mindre grad, når det kommer til fysisk aktivitet. 

Formiddag
Formiddagsdelen af modulet er med Michael Rahbek Schmidt og Sara Juhl. 

Michael Rahbek Schmidt, der er børnehjertelæge på Rigshospitalet, vil fortælle om fordelene ved fysisk aktivitet, når man har en hjertesygdom.

Sara Juhl, der er klubudvikler i F.C. København og stifter af Hjertebold, vil fortælle om bevæggrunden for at starte fodboldskolen Hjertebold, samt de gode oplevelser børnene og hele trænerteamet har haft de seneste år. Hun deler ligeledes ud af egne erfaringer som hjertepatient ift. at dyrke livslang idræt.

 

Eftermiddag
Eftermiddagsdelen af modulet er med Karina Wätjen, der er fysioterapeut på Rigshospitalet. Hun vil fortælle om, at hjertebørn tit bliver lidt forsinkede i deres motoriske udvikling samt vigtigheden af at fokusere på glæden ved at bevæge sig. Derudover vil hun præsentere en række øvelser, man kan lave derhjemme.

 

Modul 3: Psykologiske aspekter i livet som hjertebarnsforældre

Formiddag
På formiddagsdelen af modulet vil Ole Juul, tidl. sognepræst, forfatter og foredragsholder, holde oplæg om tab af identitet i forbindelse med alvorlig sygdom i familien. 

Oplægget handler om, hvilke relationer i et menneskes liv, der er identitetsskabende og hvilke relationer, der er livsnødvendige, når man oplever tab af identitet i forbindelse med alvorlig sygdom hos en selv eller ens nærmeste. Derudover vil Ole komme ind på styrken ved at vide sig ”fortalt” ind i stærke, livgivende og identitetsskabende sammenhænge.

Modulet vil udover et oplæg bestå af efterfølgende drøftelse i mindre grupper og i fællesskab af temaer fra oplægget. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og komme med input selv.

 

Eftermiddag
Eftermiddagsdelen af modulet er en workshop om bekymringer og hvordan man håndterer bekymringer som forældre med Tina Månsson Sloth, Børnehjertelinjens psykolog. Bekymringer hører med til livet som forældre, og i særlig grad livet som forældre til et hjertebarn. Men bekymringerne kan tage om sig og begynde at belaste ens livskvalitet.

I denne workshop vil Tina fortælle om den seneste psykologiske forskning om bekymringer. Hun vil bl.a. komme ind på, hvornår bekymringer er hjælpsomme, og hvornår vi ikke kan bruge dem til noget. Hun vil også fortælle om, hvilke adfærdsmønstre der vedligeholder bekymringer og komme med bud på, hvordan man kan håndtere bekymringer, så de fylder mindst muligt, så livsglæden igen kan få plads.

Workshoppen vil bestå af oplæg, øvelser og udveksling med andre hjertebørnsforældre.