<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Børnepasning

Børnepasning 2021

Når de voksne er til undervisning lørdag og søndag, passes børnene af frivillige og kvalificerede børnepassere, der stiller deres arbejdskraft til rådighed hele weekenden. Vi kan dog ikke tage ansvar for at passe børn med særlige behov, f.eks. sonde eller ilt. Børn med særlige behov for hjælp eller støtte skal derfor medbringe egen handicaphjælper. Det er vigtigt, at I skriver relevante oplysninger om jeres børn (blebruger, ADHD, autisme, svært ved mange mennesker eller andre hensyn). Hvis I er i tvivl, bedes I kontakte boernepasser@hjerteforening.dk

børnepasning fam9børnepasning2

 

 

 

 

 

Børn 0-2 år: bliver passet på hotellet begge dage, og de skal medringe skriftetøj, bleer, udetøj samt barnevogn/klapvogn. Børnene skal spise frokost sammen med forældrene

Børn 3-5 år: skal på tur lørdag fra de bliver afleveret til ca. 16. Børnene skal medbringe en lille rygsæk, som de selv kan bære (inkl. skiftetøj, regntøj, solcreme mv.) Hotellet sørger for madpakke til frokost. Søndag passes de på hotellet, hvor der er forskellige aktiviteter for gruppen

Børn 6-13 år: skal i Legoland fra de bliver afleveret til ca. 17. Børnene skal medbringe en lille rygsæk, som de selv kan bære (ink. skiftetøj, regntøj, solcreme mv. Der er frokost til børnene i Legoland. Søndagens program er endnu ikke fastsat.

Unge 14-17 år: OBS de unge skal bo sammen med familien.

Der tilknyttes 2-3 tovholdere på ungegruppen, som får stillet et lokale til rådighed fredag aften, lørdag morgen, evt. lørdag eftermiddag og aften samt søndag formiddag.

Fredag aften 20.00-22.00: der er besøg af en repræsentant fra GUCH + tid til netværksdannelse

Lørdag arrangeres der teambuilding ud af huset fra kl. 9 til ca. 17. Efter middagen er der mulighed for netværksdannelse i gruppens rum.

Søndag formiddag skal de unge på “giv-liv-kursus” v. en repræsentant fra Hjerteforeningen. Dette foregår på hotellet.