<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Landsdækkende

Vejledning til forældre til børn med hjertesygdom i forbindelse med genåbning af institutioner og skoler

Skrevet tirsdag d. 7. april 2020

Erfaringer fra hele verden tyder på, at børn har mildere sygdom ved COVID19. Meldinger fra børnekardiologer er endda, at selv børn med alvorlig hjertesygdom ikke bliver alvorligt syge af COVID19. Det er naturligvis meget betryggende at høre for alle forældre til hjertesyge børn.

På trods af den lave risiko for hjertesyge børn, har Sundhedsstyrelsen valgt at anlægge en forsigtighedsbetragtning for visse patientgrupper. Der er således en lille gruppe af hjertesyge børn vi fortsat betegner ”i særlig risiko”. Langt de fleste hjertesyge børn tilhører ikke denne gruppe men har lav risiko for alvorlig sygdom ved COVID19. Den generelle vejledning fra Sundhedsstyrelsen om at ”Patienter med hjertekarsygdom” hører til gruppen ”Særlig risiko”, gælder altså ikke for børn.

De få børn som vi fortsat mener tilhører gruppen ”i særlig risiko” har en af følgende tilstande:

  • Patienter med et-kammerhjerter
  • Hjertesvigt i en grad der nødvendiggør behandling med vanddrivende medicin og/eller ACE-hæmmer (Captopril, Enalapril, Ramipril)
  • Forhøjet blodtryk i lungekredsløbet (pulmonal hypertension)
  • Hjertetransplanterede
  • Børn 6 uger efter hjerteoperation
  • Børn med shunts fra hovedpulsåren til lungepulsåren

Det er vigtigt igen at understrege, at selv børn med ovenstående tilstande, forventes at klare coronavirusinfektion uden alvorlig sygdom.

Alle øvrige børn med hjertesygdom mener vi ikke har øget risiko for alvorlig sygdom ved coronavirusinfektion. De er således ikke omfattet af Sundhedsstyrelsens forsigtighedsbetragtning.

Det er sandsynligt, at børnekardiologerne i Danmark, i takt med at vores viden bliver større, i løbet af de kommende uger ændrer vores rådgivning således, at endnu flere børn vil kunne starte i dagtilbud.

Sundhedsstyrelsen og Undervisningsministeriet laver løbende vejledninger til hvordan man som patient og forældre til børn med hjertesygdom skal forholde sig. Det gælder også om hvornår ens barn kan starte i institution eller skole.

 

På nuværende tidspunkt (07.04.2020) gælder det således at

  1. Alle børn med hjertesygdom som tilhører gruppen ”lav risiko” kan starte i institution eller skole som hjerteraske.
  2. Børn med hjertesygdom der tilhører gruppen ”særlig risiko” skal fortsat passes i hjemmet.

Du bør selv dagligt holde dig orienteret på:

Sundhedsstyrelsen: https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-risikogrupper. Læs boksen ”Særligt til børn og forældre”

 

Undervisningsministeriet: https://www.uvm.dk/aktuelt/i-fokus/information-til-uddannelsesinstitutioner-om-coronavirus-covid-19/spoergsmaal-og-svar/genaabning