<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Landsdækkende

Mødeindkaldelse til ekstraordinær generalforsamling ikke på vegne af Hjerteforeningen

Hjerteforeningen har erfaret, at 7 medlemmer af Hjerteforeningens Børneklub har søgt at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i Hjerteforeningens Børneklub den 7. januar 2018.

Skrevet søndag d. 17. december 2017

Hjerteforeningen finder det nødvendigt at informere Hjerteforeningens medlemmer om dette, så medlemmerne er klar over, at der med denne indkaldelse ikke handles på vegne af Hjerteforeningen, og at det anførte ikke finder sted med Hjerteforeningens deltagelse.
Efter Hjerteforeningens opfattelse er indkaldelsen ikke lovlig. Det skyldes, at den siddende bestyrelse i Hjerteforeningens Børneklub på klubbens ordinære generalforsamling den 12. marts 2017 valgte at fratræde med øjeblikkeligt varsel, og ingen andre ønskede at stille op som nye bestyrelsesmedlemmer. Da bestyrelsen således fratrådte uden at sikre, at der ved samme lejlighed blev valgt en ny bestyrelse, har Børneklubben derfor siden den 7. marts 2017 ikke haft nogen bestyrelse, og de syv medlemmer har således i henhold til vedtægterne for Hjerteforeningens Børneklub ingen kompetence til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling i Hjerteforeningens Børneklub.
Som tidligere beskrevet er det planen at etablere nye regionale børneklubber i Hjerteforeningens regi. Både Region Sjælland og Region Nord er etableret, og Region Midt og Region Hovedstaden er på vej. De regionale klubber tilbyder lokale aktiviteter og tilbud for medlemmerne, ligesom nationale aktiviteter som familiekursus, søskendeweekend mm. fortsætter som hidtil.