<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Landsdækkende

Klubgeneralforsamling

Skrevet mandag d. 13. februar 2017

Hjerteforeningens Børneklub afholder ordinær generalforsamling

søndag d. 12. marts 2017 kl. 9.30
Kursuscenter Brogaarden
Abelonelundvej 40
Strib
5500 Middelfart

Børneklubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, forudsat tilmelding til formanden senest 1 uge før afholdelsen. Klik her for tilmelding.

Kun delegerede jf. § 8 har stemme- og taleret på generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelsen på [email protected].

 


 

Dagsorden:

1. valg af

a) dirigent
b) referent
c) stemmetællere

2. Bestyrelsens beretning

3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering

4. Behandling af indkomne forslag

Hjerteforeningen foreslår, at Børneklubben i sin nuværende form nedlægges jf. § 20, og erstattes af 5 regionsklubber, der efterfølgende skal oprettes på stiftende generalforsamlinger.

Hjerteforeningens forslag har følgende ordlyd: ” At Børneklubbens eksisterende vedtægter pr. 30. september ophæves i sin helhed og erstattes af det forslag til nye vedtægter som foreligger for generalforsamlingen”

Bilag:

5. Valg af bestyrelse, jf. §10

a) Valg af formand
b) Valg af bestyrelsesmedlemmer – på valg er Anja Andersen og Morten Kargo
c) valg af 2 suppleanter

6. Evt.