<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Landsdækkende

Ingen retmæssig bestyrelse for national Børneklub

Som tidligere beskrevet er der opstået en konflikt mellem nogle medlemmer af den tidligere Børneklubs bestyrelse og Hjerteforeningen. Konflikten har blandt andet medført, at de tidligere medlemmer af bestyrelsen har benyttet Facebook og maillister til at kontakte hjertebarnsforældre for på den måde at fremføre deres partsindlæg.

Skrevet onsdag d. 28. februar 2018

På den baggrund har Hjerteforeningens direktør, Kim Høgh, sendt en mail direkte til de personer, der fortsætter konflikten ved ikke at anerkende den nye struktur for Børneklubben, og meddelt dem, at de ikke med rette kan repræsentere Børneklubben.

I mailen appellerer Kim Høgh til, at man i stedet for at bekrige Hjerteforeningen bør indgå i en konstruktiv dialog. Han skriver blandt andet:

– Jeg håber, at I sammen med Hjerteforeningen vil samarbejde om denne nye struktur, som er kommet for at blive, og at I fremadrettet har lyst til at indgå i denne. Dette indgår jeg naturligvis gerne i dialog om.

Nedenfor følger et uddrag af den mail, der 27. februar er sendt direkte til de medlemmer, der uberettiget har søgt at genetablere en bestyrelse for en national børneklub. Desuden er formændene i Børneklubben Region Nord, Børneklubben Region Sjælland og Børneklubben Region Hovedstaden direkte informeret.

 

Uddrag af mail

Den samlede bestyrelse i Hjerteforeningens Børneklub valgte at gå af på generalforsamlingen den 12. marts 2017 uden samtidigt at foranledige, at der på denne generalforsamling blev valgt en ny bestyrelse. Derfor har Børneklubben ikke siden den 12.marts 2017 haft en bestyrelse, der har kunnet træffe beslutninger på Børneklubbens vegne.

Det betyder, at der efter den 12. marts 2017 ikke har været nogen bestyrelse eller andre, som har kompetence til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med henblik på genetablering af Børneklubben eller til at indkalde til en generalforsamling med henblik på opløsning af Børneklubben. Børneklubben kan således ikke længere genetableres og kan pt. heller ikke opløses, jfr. § 17 og § 20 i Børneklubbens vedtægter.

Allerede derfor er indkaldelsen og afholdelsen af den ekstraordinære generalforsamling den 7. januar 2018 efter Hjerteforeningens opfattelse i strid med gældende retsregler, hvorfor Hjerteforeningen ikke anerkender den afholdte ekstraordinære generalforsamling eller den på generalforsamlingen valgte bestyrelse, da ingen medlemmer kan foranledige sig selv eller andre indsat som bestyrelsesmedlemmer i Børneklubben på ny og slet ikke 8-9 måneder efter den generalforsamling, hvor bestyrelsen af egen drift valgte at gå af.

Ovenstående indebærer, at ingen har legitimitet til at agere som bestyrelse for Børneklubben – hverken internt over for medlemmerne og Hjerteforeningens administration eller eksternt overfor potentielle samarbejdspartnere og myndigheder.

Hvis medlemmer af den tidligere bestyrelse eller andre medlemmer ønsker at etablere en børneklub må det efter Hjerteforeningens opfattelse således i givet fald ske ved, at de pågældende stifter en ny børneklub, der vil være selvstændig og således ikke vil være en del af Hjerteforeningens aktuelle og fremtidige aktiviteter.

Ingen uden for Hjerteforeningen må opbevare eller anvende medlemslisterne, da dette er i strid med lovgivningen om personoplysninger (persondataloven).

Hjerteforeningen har fået en ny struktur, som sigter på at etablere fem regionale børneklubber med det mål, at få indsatsen endnu tættere på hjertebarnsfamilierne i hele landet til glæde for alle. Med den nye organisering følger også en ambitiøs strategi for børne- og ungeområdet med øgede budgetter til blandt andet øget forskning og flere aktiviteter for hjertebørnene og deres pårørende.

På nuværende tidspunkt er børneklubberne i både Region Nord, Region Sjælland og Region Hovedstaden på plads, og i Region Midt er der stiftende generalforsamling i midten af marts, og i alle fire regioner er der gang i mange spændende aktiviteter. Flere frivillige har også vist interesse for at ville indgå i sådanne aktiviteter i Region Syd.