<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Landsdækkende

Indkaldelse til Generalforsamling i Hjerteforeningens Børneklub Region Sjælland

Skrevet fredag d. 5. januar 2018

Søndag d. 4.2 2018 afholder Hjerteforeningens Børneklub Region Sjælland generalforsamling.

Denne afholdes i forbindelse med regionens fastelavnsfest, som der vil komme oplysninger om snarest.

Generalforsamlingen afholdes på Eskilstrup Hotel, Eskilstrup Jernbanegade 1b, 4863 Eskilstrup.

Forslag til dagsorden/generalforsamling skal være Formand Lillian Riber Rasmussen i hænde, senest 14 dage før afholdelse af generalforsamling.

Forslag skal sendes på mail til:

Formand Lillian Riber Rasmussen

[email protected]

tlf: 40 29 95 75

Der vil blive opslået en endelig dagsorden for generalforsamling efter frist for modtagelse af forslag fra medlemmer.

 

Midlertidig dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelse
6. Eventuelt

 

Der vil efter afholdt generalforsamling være spisning for alle deltagere.

 

Ved tilmelding tilmelder man sig ligeså til årets fastelavnsfest. Man er tilmeldt når der er modtaget mail og betaling. Husk at der på betaling skal stå følgende: “Navn på tilmelder/Familie”, Fastelavn, antal tilmeldte

 

reg: 0679

konto: 3491341156

 

 

Bestyrelsesmedlemmer der i år er på valg, er følgende:

Formand Lillian Riber Rasmussen

Sekretær: Camilla Romer Wede

Bestyrelsesmedlem: Christine Thygesen

Bestyrelsesmedlem: Rita Alice Tvangsø

Suppleant: Mie Westerberg

Suppleant: Kim Wadum