<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Landsdækkende

Hvordan påvirker Corona-pandemien jeres liv?

Skrevet onsdag d. 20. maj 2020

Forsker (postdoc) Marie Kofod Svensson fra Hjerteforeningens forskningsafdeling skal sammen med forskere fra hele verden beskrive hvordan Corona-pandemien har betydning for mennesker, der lever med kronisk sygdom. Marie har tidligere skrevet ph.d.-afhandling om familiers oplevelse af at leve med medfødte hjertefejl, men i lyset af den nuværende situation er hun meget interesseret i at vide mere om hvordan forældre til børn med medfødte hjertefejl oplever:

 

  • Konsekvenserne af de mange forholdsregler og omprioriteringer som foregår i sundhedsvæsenet pga. Corona-pandemien, f.eks. aflyste kontrolbesøg, aflyst behandling, ændrede forhold på hospitalet mm.
  • Oplevelsen af at have et barn i ‘særlig risiko’ ved smitte med COVID-19 (Corona-virus) eller usikkerhed om hvorvidt barnet er det
  • Konsekvenserne af selv-isolering og andre forholdsregler under Corona-pandemien

 

Hvis du som forælder til et barn med medfødt hjertefejl under 18 år har lyst til at bidrage til bogkapitlet, kan du skrive lidt om dine oplevelser under Corona-pandemien og sende dem til Marie her: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=D4JFXCQKS635 (du bliver ført til en side hvor du skal oplyse din e-mailadresse hvorefter du vil modtage en mail med et unikt link til et kort spørgeskema).

 

Hvis du har spørgsmål så skriv til Marie på [email protected]