<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Landsdækkende

Hvordan påvirker Corona-pandemien jeres liv? Bidrag med jeres oplevelser til bogkapitel senest 21. juni!

Skrevet tirsdag d. 16. juni 2020

Forsker (postdoc) Marie Kofod Svensson fra Hjerteforeningens forskningsafdeling skal sammen med forskere fra hele verden beskrive hvordan Corona-pandemien har betydning for mennesker, der lever med kronisk sygdom. Marie har tidligere skrevet ph.d.-afhandling om familiers oplevelse af at leve med medfødte hjertefejl, men i lyset af den nuværende situation er hun meget interesseret i at vide mere om hvordan forældre til børn med medfødte hjertefejl oplever Corona-pandemien. Marie er derfor interesseret i at høre fra alle slags familier – både fra familier hvor Corona-pandemien har haft store konsekvenser for hverdagen som hjertebarnsfamilie og fra familier hvor det ikke rigtig har fyldt så meget.

 

Hvis du som forælder til et barn med medfødt hjertefejl under 18 år har lyst til at bidrage til bogkapitlet, kan du skrive lidt om dine oplevelser under Corona-pandemien og sende dem til Marie senest søndag den 21. juni via dette link: https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=D4JFXCQKS635 (du bliver ført til en side hvor du skal oplyse din e-mailadresse, hvorefter du vil modtage en mail med et unikt link til et kort spørgeskema).

Hvis du har spørgsmål så skriv til Marie på [email protected]