<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Landsdækkende

Hjertelæge ny direktør for Hjerteforeningen

Hjerteforeningens bestyrelse har udpeget Anne Kaltoft som ny administrerende direktør for Hjerteforeningen. Tiltrædelsen sker 1. juni.

Skrevet mandag d. 30. april 2018

Anne Kaltoft er ph.d., MPM og speciallæge i kardiologi. Hun kommer fra en stilling som ledende overlæge, Afdeling for Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital Skejby. Desuden er hun formand for Hjerteforeningen og Børnehjertefonden – tillidsposter, hun fratræder inden tiltrædelsen som direktør.

– Med ansættelsen af Anne Kaltoft har vi fået en direktør, der er kardiolog og derfor har et indgående kendskab til de hjerte-kar-sygdomme, vi kæmper mod. Hun har som leder af én af Danmarks største hjerteafdelinger solid erfaring med at bedrive moderne ledelse med uddelegering og tillid som nøgleord. Og endelig – og det er meget væsentligt – kender hun i forvejen Hjerteforeningens organisation og de mange frivillige, der udgør fundamentet i vores forening, siger Christian Hassager, der er medlem af Hjerteforeningens bestyrelse og er en del af ansættelsesudvalget.

Bestyrelsesmedlem og formand for Hjerteforeningen Rudersdal, Christian Zohnesen, er også med i ansættelsesudvalget.

– Med valget af Anne Kaltoft har vi ønsket at sikre både kontinuitet og fornyelse. Vi kender jo Anne rigtig godt. At det var en enig bestyrelse, der tilbød Anne jobbet, kan hun med rette betragte som en stor tillidserklæring, siger Christian Zohnesen.

Optimal profil
– Det har været en lidt usædvanlig ansættelsesproces. Vi har haft et en professionel virksomhed til at stå for rekrutteringen af en ny direktør, og ret tidligt i forløbet blev Anne Kaltofts navn bragt i spil af nogle af Hjerteforeningens bestyrelsesmedlemmer. Anne Kaltoft har ikke søgt stillingen eller givet udtryk for, at hun kunne lokkes væk fra sit nuværende job, fortæller Peter Højland, næstformand i Hjerteforeningen og medlem af ansættelsesudvalget.

– Vi kunne anstændigvis ikke opfordre vores formand til at søge stillingen eller medvirke i en proces med andre kandidater. Hvis vi mente, at Anne Kaltoft havde den optimale profil, måtte vi tilbyde hende stillingen. Og efter et møde i bestyrelsen stod det klart, at Anne Kaltoft var vores foretrukne direktør, siger Peter Højland.

Videreudvikle Hjerteforeningen
Anne Kaltoft har i de seneste par måneder fungeret som ”arbejdende bestyrelsesformand” og har haft hyppig gang i Hjerteforeningens administration.

– Som formand har jeg forvisset Hjerteforeningens ansatte om, at den nye direktør ikke skulle revolutionere Hjerteforeningen, for den er velfungerende og professionel. Jeg har sagt, at direktøren skulle fokusere på at videreudvikle foreningen ud fra de spor, bestyrelsen har lagt. Jeg er stolt og ydmyg over, at bestyrelsen har peget på mig, og ser frem til at komme i gang med arbejdet. Og i særlig grad glæder jeg mig til nu at få langt mere tid til at komme rundt i landet og arbejde sammen med Hjerteforeningens mange frivillige, siger Anne Kaltoft.

Anne Kaltoft er formand for Hjerteforeningen indtil Hjerteforeningens repræsentantskabsmøde 26. maj i Nyborg. Hun genopstiller således ikke til valget til bestyrelsen. Den nye bestyrelse vil konstituere sig og vælge en ny formand umiddelbart efter repræsentantskabsmødet.