<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Landsdækkende

Generalforsamling for Hjerteforeningen, Børneklubben, Region Midt

Skrevet søndag d. 3. februar 2019

Kære medlemmer af Børneklubben, Region Midt. 

Søndag 10/3-19 afholdes der generalforsamling for Hjerteforeningen, Børneklubben, Region Midt med efterfølgende ”Pizza, plask og hygge” på Landal Gjern Badeland, Lille Amerika 10, 8883 Gjern.

Generalforsamlingen starter kl. 10.30, og der er pizza og efterfølgende mulighed for at gå i badeland fra kl. 12. Til generalforsamlingen serveres kaffe, the, vand og sødt, og til pizza serveres der saftevand. Forplejning derudover er for egen regning.

HUSK at det er ganske uforpligtende at deltage i generalforsamlingen – man bliver ikke valgt til bestyrelsen, hvis ikke man stiller op.

 

Pris/betaling/tilmelding:

 • Deltagelse i generalforsamlingen: 0 kr. pr. person
 • Deltagelse i generalforsamling + Pizza og plask: 25. kr. pr. person (alle aldre).
 • Betaling skal ske senest 24/2-19 til reg.nr 9838 kontonr. 2074641396 med angivelse af medlemsnummer og antal deltagere. 
 • Tilmelding inkl. angivelse af medlemsnummer + antal voksne og egne børn under 18 år sendes til [email protected] senest 24/2-19

Diverse:

 • Forslag fra medlemmer skal, for at komme til behandling på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 24/2-19.
 • Der kan ikke stemmes ved fuldmagt
 • Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, Børneklubben Region Midt, der kan stemme.
 • Kandidater til bestyrelsen skal være medlem af Børneklubben, Region Midt.

Dagsorden generalforsamling:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Bestyrelsens beretning
 4. Regnskab 2018 til orientering
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af stemmetællere
 7. Valg af bestyrelse
 8. Eventuelt

 

Når bestyrelsen er valgt, konstituerer de sig selv.

Mange hilsner Bestyrelsen, Hjerteforeningen, Børneklubben, Region Mid