<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Landsdækkende

Klubgeneralforsamling

Hjerteforeningens Børneklub afholder ordinær generalforsamling

Børneklubbens medlemmer har adgang til generalforsamlingen, forudsat tilmelding til formanden senest 1 uge før afholdelsen.

Kun delegerede jf. § 8 har stemme- og taleret på generalforsamlingen.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 2 uger før afholdelsen på [email protected].

Se dagsorden her

 

Praktiske oplysninger

Sted
Brogaarden
Abelonelundvej 40
DK-5500 Middelfart
Kontaktperson
Morten Kargo
sekretaer@hjertebarn.dk