<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Landsdækkende

Afgørelse fra ISOBROs Branchenævn

Hjerteforeningen har 4. maj. modtaget afgørelse fra ISOBROs Branchenævn i den klagesag, som medlemmer af Hjerteforeningen har rejst over for nævnet.

Skrevet fredag d. 4. maj 2018

Allerede på forhånd havde Hjerteforeningen over for ISOBRO tilkendegivet, at ISOBROs Branchenævn efter Hjerteforeningens klare opfattelse ikke har kompetence til at behandle klagesagen. Derfor ville Hjerteforeningen ikke anerkende hverken afgørelsen eller dens indhold.

 

Nu foreligger afgørelsen, hvori man skriver, at Hjerteforeningen har overtrådt reglerne om god indsamlingsskik – og der rejses kritik af Hjerteforeningens kommunikation i forbindelse med ændringerne af Hjerteforeningens Børneklub og etableringen af de regionale børneklubber.

 

Afgørelsen ændrer ikke på, at Hjerteforeningen ikke anerkender nævnets kompetence til at behandle sagen. Desuden anerkender Hjerteforeningen heller ikke nævnets faktuelle afgørelse og begrundelser. Blandt andet skriver ISOBROs Branchenævn, at Hjerteforeningens ”kommunikation om det passerede, må anses som et brud på principperne om en troværdig, redelig og sandfærdig kommunikation, der bygger på gennemsigtighed”.

 

  • Dette er en ualmindelig grov og udokumenteret påstand. Vi bliver reelt beskyldt for ikke at kommunikere sandfærdigt. En sådan beskyldning kan vi ikke acceptere, for vi sætter en ære i altid at kommunikere åbent og ærligt. Vi kan dokumentere, at vi – også i denne sag – har kommunikeret ofte og åbent, siger Jens Harder Højbjerg, marketing- og kommunikationschef i Hjerteforeningen.

 

Hjerteforeningens bestyrelse vil på et møde i juni drøfte Branchenævnets afgørelse.

 

Indtil da fortsætter arbejdet i de regionale børneklubber ufortrødent. Hjerteforeningen prioriterer hjertebarnsområdet højt, og med den nye regionale organisering følger også en ambitiøs strategi for børne- og ungeområdet med øgede budgetter til blandt andet forskning og flere aktiviteter for hjertebørnene og deres pårørende. På nuværende tidspunkt er dedikerede og aktive frivillige i børneklubberne i både Region Nord, Sjælland, Hovedstaden og Midt i gang med en række forskellige aktiviteter. Flere frivillige har også vist interesse for at ville indgå i arbejdet i Region Syd.

 

Hele ISOBROs Branchenævns afgørelse kan læses på ISOBROs hjemmeside.