<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertevenner

Ikke bare venner – men Hjertelige venner

Hjertevenner i Odsherred er en netværksgruppe under Hjerteforeningen i Odsherred. Vi er næsten alle udspringere fra de patientkurser som kommunen tilbyder to gange om året. Vi startede i 2015 og er stille og roligt vokset til at være 17 hjertesyge .

”Hjertevenner” er for hjertesyge og deres pårørende. Måske du selv er bypass opereret – Atrieflimmer – blodprop – ICD bærer – utæt hjerteklap – hjertesvigt eller andet…bare referencen er hjertet så er alle velkomne til at blive en del af Hjertevenner.

Hvad vi laver?

Vi mødes fast en gang om måneden til hjertemøder. Her deler vi erfaring og sparring i at leve med en hjertesygdom. Bruger hinanden som et frirum, til at få vendt de ting vi hver især går og tumler med og syntes kan være svære at takle selv. Så er det rart at have nogen at spørge – nogen man føler sig tryg ved og kan dele sparring med, som har været det samme igennem som en selv.

Derudover:

 • Har vi gåture et par gange hver måned, hvor vi mødes og følges ad
 • Er vi på heldagsture ud i det blå, hvor vi ofte bruger transport som færge, bil, tog og benene
 • Får foredragsholdere ind som er relevante for os
 • Tager sammen til arrangementer
 • Benytter os sammen af Hjerteforeningens tilbud
 • Afholder og deltager i kurser
 • Sammenkomster med spisning
 • OG så snakker vi rigtig MEGET.

Hvorfor der er behov for et netværk?

Mange af os hjertesyge oplever at det er dejligt at have pårørende som støtter op og er lyttende. Men ind imellem har de pårørende også brug for et pusterum. Det at være hjertesyg kan fylde meget og de ting man gerne vil tale om kan give unødig bekymring hos den pårørende. Derfor er det vigtigt at mødes med andre hvor fællesreferencen er HJERTET.

 • Her støtter vi hinanden
 • Lytter
 • Drager af hinandens erfaringer
 • Yder omsorg
 • Taler, også om det som er svært
 • Hvad bekymrer os
 • Bliver udfordret på grænser
 • Altid nogen at spørge
 • Øger det sociale liv
 • Får nye ”hjerte”-venner

Derfor er netværksgrupper, hvor relationsarbejdet er en væsentlig del og til dels også omdrejningspunktet, meget vigtigt. For tryghed bringer rigtig meget frem – åbenhed – nærvær – egne grænser – følsomhed og ikke mindst det, at være en del af noget man har tillid til.

Mange oplever ensomhed og nedsat livskvalitet med deres hjertesygdom. Så udover relationsarbejdet i Hjertevenner, prøver vi også at øge livskvaliteten. Mange oplever at efter et langt sygdomsforløb mindskes livskvaliteten…man vil helst blive hjemme i egne trygge rammer, man takker nej til alt hvad der bliver inviteret til af socialt samvær med andre.

Hvordan det foregår?

Vi vil rigtig gerne rykke lidt ved de grænser. Det prøver vi så at udfordre ved at lave forskellige arrangementer, blandt andet mange heldagsture, hvor vi tager på både korte og længere ture.

 • Hjertevenner består udelukkende af frivillige
 • Alle er med til at sætte præg
 • Planlægge og beslutte hvor turene skal gå hen
 • Fælles om årsprogrammet
 • Her er det DIG som er i fokus
 • De pårørende er altid velkomne til at deltage

Er det mon noget for dig?

Hvis du syntes, at Hjertevenner kunne være noget for dig, så kom og vær med, det er ganske gratis og du er altid velkommen. Vi mødes altid den sidste mandag i hver måned, i “Aktivitetsrummet” i Pakhuset i Nykøbing Sjælland klokken 12-15.

Tag gerne en lille mad med – vi har te og kaffe. Vi glæder os til at møde dig.

Kontakt Tina på mail: [email protected] eller på mobil 21 30 40 74