<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Pårørende

Er der hjertesyge – er der også pårørende

Som hjertesyg er det ikke kun én selv det rammer, men ofte en hel familie. Alle er påvirket af situationen og af, at der er sygdom i familien. Som pårørende står man ofte med en følelse af magtesløshed, men skal fremstå som de stærke, dem med overskud og ikke mindst dem der skal lægge ører, skuldre og styrke til.

Det kan være svært for de pårørende, at se de ændringer der sker med ens nærmeste, når vedkommende bliver ramt af en hjertesygdom. Det fremkalder mange følelser – tanker og bekymringer.

Indenfor de senere år er man blevet mere og mere opmærksom på at de pårørende også har brug for nogen at tale med. Med andre i samme situation som dem selv.

Pårørende-gruppen i Odsherred

Her mødes pårørende til hjertesyge jævnligt. Her taler man med ligestillede, både mænd og kvinder om de situationer man har stået i eller står i lige nu, og dem man kan risikere at stå i på længere sigt.

Ændringer i hverdagen?

Nye roller – flere opgaver – det sociale samvær bliver sat på pause – du bliver ører, øjne og mund – træthed – oplever ændret adfærd hos den hjertesyge – overbeskyttende – fokus på det vi kan sammen frem for det vi ikke kan – bebrejdelser – angst – bekymringer – hvor kan jeg få hjælp? – og er jeg god til at bede om hjælp?