<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

PÅRØRENDE-gruppen til hjertesyge i Odsherred

PÅRØRENDE-gruppen til hjertesyge i Odsherred.

Som hjertesyg er det ikke kun en selv det rammer men ofte en hel familie. Alle er påvirket af situationen og

af, at der er sygdom i familien. De pårørende står ofte med en følelse af magtesløshed, men skal fremstå

som de stærke, dem med overskud og ikke mindst at skulle lægge øre – skuldre og styrke til.

Det kan være svært for de pårørende, at se de ændringer der sker med ens nærmeste, når vedkomne bliver

ramt af en hjertesygdom. Det fremkalder mange følelser – tanker og bekymringer.

Indenfor de senere år er man blevet mere og mere opmærksom på at de pårørende OGSÅ har brug for

nogen at tale med. Med andre i samme situation som dem selv.

PÅRØRENDE-gruppen til hjertesyge i Odsherred, blev etableret i 2018.

Her mødes pårørende til hjertesyge en gang om måneden. Her taler man med ligestillede, både mænd og

kvinder om de situationer man har stået i …står i lige nu og dem man kan risikere at stå i på længere sigt.

For der sker mange ændringer:

Nye roller – flere opgaver – det sociale samvær bliver sat på pause – du bliver øre/øjne og mund – træthed

– oplever ændret adfærd hos den hjertesyge – overbeskyttende – have fokus på det vi kan sammen frem

for det vi ikke kan – bebrejdelser – angst – bekymringer – hvor kan jeg få hjælp? – og er jeg god til at bede

om hjælp.