<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Du er ikke alene med dine spørgsmål !!

Hjertelinjen 70 25 00 00 og hjerteforeningen.dk/corona

Hjerteforeningen har indsat ekstra mandskab, og har haft udvidet åbningstiderne på
Hjertelinjen, for at sikre at alle hjertepatienter og deres pårørende kan få den fornødne
rådgivning i denne svære tid. Der har i den seneste tid været en ti-dobling af henvendelser
på Hjertelinjen, hvorfor al sundhedsfagligt personale i Hjerteforeningen er kanaliseret over
på Hjertelinjen. Dygtige medarbejdere knokler hver dag fra kl. 9 – 16 for at besvare de
mange gode spørgsmål, ift. hvordan man særligt som hjertepatient skal forholde sig til
Covid-19.
Henvendelserne til Hjertelinjen favner meget bredt, men der er også særlige temaer, som
går igen. Mange patienter er optagede af, hvor sårbare de er med netop deres diagnose og
sygdomshistorik. Der er også usikkerhed og spørgsmål til arbejdssituationen – om patienter
bør blive ved med at arbejde og dermed udsætte sig selv for smitte og pårørende, som er
bekymrede for at tage smitte med hjem til deres hjertesyge ægtefæller eller børn. De
seneste dage er der desuden begyndt at komme opkald fra patienter, som føler sig isolerede
og ensomme, fordi deres relationer er skåret ned, og mange særligt nye hjertepatienter

oplever jo nu, at der ikke længere er lægesamtaler og rehabilitering planlagt for dem. De
oplever derfor tomrum og ensomhedsfølelse. Nogle får også decideret angst over, hvordan
det vil gå dem, hvis de rammes af Covid-19. Så spørgsmålene og behovene er mange, og der
er stor taknemmelighed for, at Hjerteforeningen sidder klar med svar, viden og støtte.
Den store viden vi har, og de mange svar vi giver, har vi samlet på en hjemmeside
(hjerteforeningen.dk/corona), hvor enhver kan hente nyttige oplysninger og dagligt følge
med i udviklingen.
Vi henviser til både Hjertelinjen på 70 25 00 00 og hjerteforeningen.dk/corona.