<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Nord

Generalforsamling i Børneklubben i Region Nord 2/3 2019

Skrevet søndag d. 6. januar 2019

Kære medlemmer af Børneklubben, Region Nord

Lørdag d. 2 marts 2019 kl. 10.00 afholdes der Generalforsamling for Hjerteforeningen, Børneklubben i Region Nord.

KUNSTEN
Kong Christians Allé 50
9000 Aalborg

  • Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på generalforsamlingen indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens dato.
  • Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  • Det er kun medlemmer, som kan stemme på generalforsamlingen.

Dagsorden til Generalforsamling:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af dirigent
4. Bestyrelsens beretning
5. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af stemmetællere
8. Valg af bestyrelse
9. Eventuelt

Når bestyrelsen er valgt, konstituerer de sig selv.

På vegne af bestyrelsen

Formand Joan Farum Kjærgaard

[email protected]