<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Sjælland

Generalforsamling for Hjerteforeningen, Børneklubben i Region Sjælland.

Skrevet lørdag d. 2. februar 2019

Kære medlemmer af Børneklubben, Region Sjælland

Lørdag d. 23/2 2019 kl. 16.00 afholdes der Generalforsamling for Hjerteforeningen, Børneklubben i Region Sjælland.

Stedet er: Eskilstrup skole, Stødstrupvej 1, 4863 Eskilstrup

 

  • Forslag fra medlemmerne skal for at komme til behandling på generalforsamlingen indsendes til formanden senest 2 uger før generalforsamlingens dato.
  • Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
  • Det er kun medlemmer, som kan stemme på generalforsamlingen.

Dagsorden til Generalforsamling:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af dirigent
4. Bestyrelsens beretning
5. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af stemmetællere
8. Valg af bestyrelse
9. Eventuelt

Når bestyrelsen er valgt, konstituerer de sig selv.

Tilmeldingsfrist er fredag d. 15/2 2019 og tilmelding sker til formand Lillian Riber Rasmussen på mail: [email protected]

Fastelavnsfest TRYK HER

Vi ser frem til at se jer alle.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Hjerteforeningen, Børneklubben Region Sjælland