<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Sjælland

Dagsorden for generalforsamling søndag den 4. Februar 2018 – Region Sjælland

Skrevet søndag d. 28. januar 2018

Dagsorden for generalforsamling søndag d. 4 februar 2018 Region Sjælland

 

1: Valg af dirigent
2: Bestyrelsens beretning
3: Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering 4: Behandling af indkomne forslag

ingen indkomne forslag

5: Valg af bestyrelse

– på valg er;
Lillian, ønsker genvalg

Rita, ønsker genvalg

Camilla, ønsker genvalg

Christine, ønsker ikke genvalg

Suppleanter på valg Kim og Mie, og begge ønsker genvalg

 

 

6: Evt