<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Midt

Generalforsamling Region Midt

Kære medlemmer i Børneklubben Region Midt.

Vi vil hermed indbyde til online generalforsamling onsdag 3/2-2021 kl. 19.30-20.30.
På grund af COVID-19 gennemfører vi generalforsamlingen som et elektronisk møde via Zoom, så vi sikrer, at vi ikke bidrager til smittespredning. Tilmelding skal ske via dette link TRYK HER

Generalforsamlingen vil forløbe som altid, og har følgende dagsorden:
  • Valg af dirigent og referent
  • Bestyrelsens beretning
  • Fremlæggelse af regnskab til orientering
  • Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest onsdag 20/1-2021)
  • Valg af bestyrelse
  • Eventuelt
Vi har plads til flere i bestyrelsen, så vi kan få bredt vores arrangementer endnu mere ud. Ønsker du at være en del af bestyrelsen og at stå for et/flere arrangementer i løbet af året, er du meget velkommen til at henvende dig til mig.

 

På vegne af bestyrelsen,

Rikke Frost, formand

Praktiske oplysninger

Sted
Online