<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Midt

Generalforsamling Region Midt

Søndag 8/3-20 afholdes generalforsamling for Hjerteforeningen, Børneklubben, Region Midt i et mødelokale på Moesgaard Museum. Der er efterfølgende mulighed for indgang til udstillingerne på Moesgaard Museum til nedsat pris. Dette skal forudbestilles ved tilmelding. Børn har gratis adgang.  

Man skal møde op senest kl. 10.45, hvor bestyrelsen vil tage imod og registrere, at deltagerne er ankommet. Generalforsamlingen starter kl. 11.00 og forventes afsluttet kl. 12.  

Mens de voksne er til generalforsamling, er der rundvisning for max 20 børn i alderen 3-17 år. Det er gratis for børnene at deltage i rundvisningen, men de skal kunne deltage uden forældre. Tilmelding til rundvisningen er først til mølle. De børn der evt. ikke er plads til på rundvisningen, må sidde ved forældrene til generalforsamlingen. 

Pris/betaling/tilmelding:  

 • Deltagelse i generalforsamlingen: 0 kr. pr. person 
 • Deltagelse i generalforsamling + efterfølgende adgang til museets udstilling: 50 kr. pr. voksen. Børn har gratis adgang.  
 • Betaling skal ske senest 28/2-20 til reg.nr 9838 kontonr. 2074641396 med angivelse af medlemsnummer + antal voksne og egne børn under 18 år 
 • Tilmelding senest 26/2 inkl. angivelse af medlemsnummer + antal voksne og egne børn under 18 år sendes til BKformand-midt@hjerteforeningen.dk 

Diverse:  

 • Forslag fra medlemmer skal, for at komme til behandling på generalforsamlingen, indsendes til formanden senest 23/2-20. 
 • Der kan ikke stemmes ved fuldmagt 
 • Det er kun medlemmer af Hjerteforeningen, Børneklubben Region Midt, der kan stemme.  
 • Kandidater til bestyrelsen skal være medlem af Børneklubben, Region Midt.   

 

Dagsorden generalforsamling: 

 1. Valg af dirigent  
 2. Valg af referent 
 3. Bestyrelsens beretning 
 4. Regnskab 2019 til orientering
 5. Valg af stemmetællere 
 6. Valg af bestyrelse  
 7. Eventuelt  

 

Når bestyrelsen er valgt, konstituerer de sig selv umiddelbart efter at generalforsamlingen er slut. 

Mange hilsner Bestyrelsen, Hjerteforeningen, Børneklubben, Region Midt 

 

Praktiske oplysninger

Sted
Mødelokale, Moesgaard Museeum,
Moesgaard Alle 15
8270 Højbjerg
Priser
Voksne medlemmer ved deltagelse udelukkende i generalforsamlingen
0 kr.
Voksne medlemmer ved deltagelse i generalforsamling og efterfølgende besøg på museet
50 kr.
Egne børn i alderen 0-17 år
0 kr.
Kontaktperson
Rikke Frost
BKformand-midt@hjerteforeningen.dk