<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjerte- og Lungetransplantationsklubben

Generalforsamling 2023

Indkaldelse til Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Hjerteforeningens Hjerte- og Lungetransplantationsklub
Lørdag d. 16. september 2023 fra kl. 11.00 til ca. kl. 12.00 på:

Kobæk Strand Hotel og Konference,
Kobækvej 85, 4230 Skælskør, Telefon: 58194515
Kom gerne i god tid. Der serveres kaffe, te m.m. før mødet fra kl. 10.30 til 11.00.
Der indkaldes i henhold til vedtægternes § 4.
Mødet er tidligere varslet i NOVA VITA nr. 2, juni/juli 2023, samt på hjemmesiden.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab for 2022 til orientering
4. Indkomne forslag*
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest d. 2.9.2023
5. Valg til bestyrelsen iht. vedtægternes § 5:
Valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer. På valg er:
Carsten Scott Simonsen (er villig til genvalg)
Gerner Peetz (er villig til genvalg)
Jan Bruun Rasmussen (er villig til genvalg)
Suppleanter: Trine Larsen (er villig til genvalg)
Annelise Buhl Staunstrup (er villig til genvalg)

6. Eventuelt.
* Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftligt udformet og
formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Indkomne forslag sendes ud
på mail umiddelbart inden generalforsamlingen.

Af hensyn til frokosten bagefter bedes I tilmelde jer til [email protected]
senest 2. september 2023.

Praktiske oplysninger

Sted
Kobæk Strandhotel, Kobækvej 85, 4230 Skælskør
Kontaktperson
Gerner Peetz
transplantation@hjerteforening.dk