<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Nyhedsbrev, februar 2024

At rejse med en hjertesygdom/kronisk sygdom

 

På trods af det i skrivende stund noget kedelige og fugtige vintervejr, så går vi trods alt lysere og varmere tider i møde. Mange er godt i gang med at lave indledende tanker om samt forberedelser til en god sommerferie.

 

Men hvordan er det lige, hvis man lider af en hjertesygdom eller i det hele taget lider af en kronisk sygdom? Er der da bestemte forholdsregler, man bør/skal tage?

 

468.800 lever i dag med en hjerte-kar-sygdom. Nogle hjertepatienter er tilbageholdende i forhold til at rejse eller tage på ferier. En rejse bryder med ens vante omgivelser. Nogle oplever at blive bekymrede og urolige, når deres rutiner bliver brudt. Man kan dog gøre meget for at forberede sig godt, så man stadig har mulighed for at tage på korte eller længerevarende rejser, hvis man har lyst til det.

 

Alt dette kan man blive meget klogere på, hvis man møder op tirsdag den 27. februar klokken 19.00 i Tinghuset, St. Heddinge. Forsikringsrådgiver Carsten Hesselvig fra Lokal Forsikring, vil her holde et oplæg om rejseforsikring herunder, ” at rejse med en sygdom”. Hør bl.a. om forhåndsgodkendelse for en afbestillingsforsikring og for en rejseforsikring, dækning via det BLÅ EU sygesikringskort samt Sundhedskortet og privat tegnede rejseforsikringer. Der bliver naturligvis mulighed for at stille opklarende spørgsmål.

 

Efter indlægget er lokalforeningen vært ved en kop kaffe/te med tilbehør. Dernæst afvikler Hjerteforeningen Stevns den årlige ordinære generalforsamling.

 

Dagsordenen:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse (for 2 år) – på valg er Sara Jørgensen, Jørgen Hansen samt Erik Pedersen (alle modtager genvalg).
  6. Eventuelt

 

Bestyrelsen består i øjeblikket af 5 personer, men vi så meget gerne denne suppleret med 1-2 personer. Det ville være optimalt, hvis vi kunne blive 7 i bestyrelsen igen, da vi derved bl.a. får større mulighed for at være til stede ved flere lokale arrangementer.

 

Hjerteforeningen Stevns

Preben Hansen, formand.