<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertestien i Vemb

Vemb Hjertesti.
Start og slutsted: Burvej 2c, 7570 Vemb.

Langs Storå, skov og våde enge bliver du via naturstier ledt igennem
fantastisk Vestjydsk natur. Især fuglelivet gør denne tur til noget helt
særligt.

Turen går via broen over åen. Åen følges på natursti til Skærum møl-
levej. Herefter følger en natur som veksler mellem yngre skovbeplant-
ning og åbne arealer. Til sidst går turen igen langs åen tilbage til start-
stedet.

Se ruten her: Hjertesti_Vemb_kort (1)

Turen er ikke handicapvenlig.

Langs ruten er opsat skilte med Hjerteforeningens logo.

Information: Ruten er ca. 4 km lang.
Hunde kan medtages men føres i snor.

Stien er etableret i samarbejde mellem Hjerteforeningen
”Vemb vil videre”, Naturstyrelsen og Holstebro kommune