<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Holstebro

Generalforsamling 2024

Skrevet mandag d. 19. februar 2024

Hjerteforeningen i Holstebro indkalder hermed til generalforsamling den 13. marts 2024 kl. 19:00.

Generalforsamlingen afvikles i HUSET (tidl. Holstebro Aktivitets Center), Danmarksgade 13 A, 7500Holstebro i Foredragssalen (Indgang fra hovedindgangen, Danmarksgade).

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af regnskab til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Eventuelle forslag skal være lokalforeningen (formanden) i hænde senest den 28.02.2023

Efter generalforsamlingen (ca. kl. 20:00) vil sejler og hjertepatient Henning Böhm fra Slagelse holde et foredrag med titlen ”Med Sisyfus ombord” En fortælling om hjertepatients forsøg på singlehanded (enmandssejlende) jordomsejling.

Af hensyn til kaffen før foredraget vil vi bede om tilmelding senest mandag den 11.03.24 til:

Formand Bjarne Rose Hjortbak: [email protected]  SMS 2160 3712 eller

Næstformand Lisbeth Krabbe Nielsen: [email protected]  SMS 6085 4910

MØD TALSTÆRKT OP, VI KOMMER TIL AT MANGLE FRIVILLIGE TIL BESTYRELSEN!