<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Holstebro

Konstituering af bestyrelsen

Skrevet fredag d. 17. marts 2023

Bestyrelsen har på et møde i dag konstitueret sig efter valgene på generalforsamlingen den 9.3.2023

Bestyrelsens sammensætning er herefter følgende:

  • Bjarne Rose Hjortbak – formand
  • Lisbeth Krabbe Nielsen – næstformand
  • Leon Hyldgaard – kasserer
  • Jytte Holm – bestyrelsesmedlem
  • Anne Marie Blæsbjerg – bestyrelsesmedlem

Desuden blev følgende aftalt:

  • Per H. Rysgaard (suppleant) varetager rollen som sekretær for bestyrelsen
  • Viktor Nielsen (suppleant) varetager fortsat opgaver omkring vores hjertestier
  • Lone Degn Olsen (aktivitetsfrivillig) varetager opgaver som tovholder på Hjertemotion og med gåturene på vore 9 Hjertestier

På mødet sagde vi farvel til Jørn Kjær, der havde valgt at stoppe som kasser ved generalforsamlingen.

Tak til Jørn for særdeles veludført og dygtigt arbejde som kasserer igennem nogle år i vores lokalforening

Mvh. Bjarne Rose Hjortbak (form.)