<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Godt at vide inden du får målt dit blodtryk

Godt at vide inden du får målt dit blodtryk.

At man ikke skal have røget tobak eller drukket kaffe, spist chokolade eller indtaget et hovedmåltid op til 1 time før blodtryksmålingen, da det kan påvirke resultatet i opadgående retning. F.eks. vil 1 cigaret, der er røget 1/2 time før blodtryksmålingen kunne forhøje blodtrykket midlertidigt fra 120 systolisk (normalt) til 140 systolisk (let forhøjet).

Ligeså skal man gerne have forholdt sig i ro, og ikke f.eks. cyklet eller på anden vis anstrengt sig inden målingen.

Hjerteforeningen Skive informerer om det, når eller hvis, der måles let forhøjede værdier.