<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Skive

Hjerteforeningen Skive generalforsamling

Skrevet lørdag d. 20. januar 2024

Hjerteforeningen Skive generalforsamling
Tirsdag den 12.marts 2024 kl. 19.00-21.00

Aktivitetscentret, Odgaardsvej 15 A.
Dagsorden
1. Valg af dirigent –
2. Bestyrelsens beretning.
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering.
4. Indkomne forslag. (skal indsendes til formanden senest d. 27.februar 2024)
Tina Hede Møller, e-mail: [email protected]
5. Valg til bestyrelse for 2 år. (2024-26)
På valg:
Hanne Christensen, modtager genvalg –
Jørgen Aggerholm, modtager genvalg –
Per Søegaard, modtager genvalg –

6. Valg af 2 suppleanter, for 1 år
På valg:
1. suppleant – Jan Schmidt,
2. suppleant – Krista Høgh Mogensen,
7. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen er der et spændende indlæg om Hospice Limfjord
v/Birte Markfoged Hospicechef, MPG

Skive d. 20.januar 202

4