<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Skrevet torsdag d. 10. marts 2022

Hjerteforeningen Skive har afholdt ordinær generalforsamling d. 8.marts 2022, hvor der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Hanne Christensen, Jørgen Aggerholm og Per Søegaard for 2 år.

Der var genvalg af suppleanterne Jan Schmidt og Krista Høgh Mogensen for 1 år.

Bestyrelsen har konstitueret sig således: Lene Kragh formand, Hanne Christensen næstformand, Jørgen Aggerholm kasserer, Per Søegaard sekretær, Else Bjerring, Klaus Lykke og Tina Hede Møller menige medlemmer.