<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Skive

Skrevet torsdag d. 10. marts 2022

Hjerteforeningen Skive har afholdt ordinær generalforsamling d. 8.marts 2022, hvor der var genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Hanne Christensen, Jørgen Aggerholm og Per Søegaard for 2 år.

Der var genvalg af suppleanterne Jan Schmidt og Krista Høgh Mogensen for 1 år.

Bestyrelsen har konstitueret sig således: Lene Kragh formand, Hanne Christensen næstformand, Jørgen Aggerholm kasserer, Per Søegaard sekretær, Else Bjerring, Klaus Lykke og Tina Hede Møller menige medlemmer.