<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Skive

Generalforsamling i Hjerteforeningen Skive den 8. marts kl. 19.00

Skrevet onsdag d. 9. februar 2022

Tirsdag den 8.marts kl. 19-2100

Aktivitetscentret, Odgaardsvej 15 A.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent.
  2. Bestyrelsens beretning.
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab til orientering.
  4. Indkomne forslag. (skal indsendes til formanden senest d. 21.februar 2022)
  5. Valg til bestyrelse for 2 år. (2022+24)

På valg:

Hanne Christensen,                  modtager genvalg     –
Jørgen Aggerholm                     modtager genvalg     –
Per Søegaard,                             modtager genvalg     –

  1. Valg af 2 suppleanter, for 1 år

På valg:
1. suppleant – Jan Schmidt,                                modtager genvalg
2. suppleant – Krista Høgh Mogensen,            modtager genvalg

  1. Eventuelt.

Punkter til dagsorden skal fremsendes til formanden senest mandag den 21. februar 2022

Efter generalforsamlingen vil Mariane Balsby, Sundhedscenter leder, fortælle om hvad Sundhedscentret kan tilbyde Skives kommunes borgere.

Der serveres kaffe/the og kage.

Tilmelding på mail: [email protected] eller mobil/SMS Lene Kragh 4068 3112 senest torsdag den 3. marts 2022.