<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Skrevet onsdag d. 29. september 2021

Hjerteforeningen Skive har afholdt ordinær generalforsamling d. 28. september, hvor der var genvalg til alle bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Christensen, Jørgen Aggerholm og Per Søegaard for 1 år, og Lene Kragh, Else Bjerring, Klaus Lykke og Tina Hede Møller for 2 år.
Der var nyvalg af suppleanterne Jan Schmidt og Krista Høgh Mogensen for 1 år.
Bestyrelsen har konstitueret sig således: Lene Kragh formand, Hanne Christensen næstformand, Jørgen Aggerholm kasserer, Per Søegaard sekretær, Else Bjerring, Klaus Lykke og Tina Hede Møller menige medlemmer.
Efter generalforsamlingen holdt Umahro certificeret sundhedsrågiver Ida Nørhave Uth et interessant foredrag for de fremmødte om basal sundhed og metoder til at opretholde eller genfinde denne.