Kontakt

Bestyrelse

Formand

Solveig Madsen

Birkelundvej 1, Vinding

8654 Bryrup

21849171

Solveigsmadsen@outlook.dk

Næstformand

Joan Holstrup

Søgade 21 st. tv.

8600 Silkeborg

26804822

joan@holstrup.dk

Kasserer

Jens Kirk Graversen

Tulipanvej 1

8600 Silkeborg

21467260

jensgra@post3.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Chresten Dyhre

Multebærvej 14, Sejs

8600 Silkeborg

60650651

chrestend@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Hanne Mikkelsen

Dybdalsvænget 19

8600 Silkeborg

30209021

hannemi@live.dk

Bestyrelsesmedlem

Poul Søgård

Rønnealle 23

8600 Silkeborg

20485868

psoeg1@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Hanne Brandt

Ungstrupvej 18

8620 Kjellerup

30295133

hanne.br@ndt.dk