<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

At rejse med hjertesygdom

Skrevet onsdag d. 25. januar 2017

“At rejse med hjertesygdom”

det var emnet for Hjertetcafeen i Lunden, Silkeborg torsdag den 19. januar 2017.

Sygeplejerske Pernille M. Strauss, Hjerteforeningens Rådgivning, Århus

 

Hermed et kort sammendrag af de vigtigste oplysninger

 

Sådan får du den bedste rejseoplevelse

Hvad dækker EU’s blå kort
–  I de 28 EU-lande, EØS-landene Norge, Island, Liechtenstein samt Schweiz.
– Ret til at få dækket udgifter til nødvendig læge- og sygehusbehandling, medicin mm under et ophold
– Dækker ”behovsbestemt sygehjælp”. Det vil sige, det er lægen lokalt, der afgør, hvilken behandling der er nødvendig under opholdet. Det afhænger blandt andet af, hvor længe du skal opholde dig i landet, og hvilken behandling, der er tale om.
– EU-sygesikringen dækker kun, hvis behandleren er tilknyttet den offentlige sygesikring i det land, du opholder dig i.
– Rejser og ophold i op til 1 år.

Hvad dækker det ikke:
– hjemtransport
– egenbetaling i forbindelse med behandling
– behandling på private hospitaler eller klinikker
– Oversøiske rejser

EU’s blå sygesikringskort er gratis og gælder op til fem år. Det kan bestilles på www.borger.dk eller hos din kommune. Bestil i god tid. Det tager minimum 2-3 uger, før det når frem.

Bør jeg få lavet en forhåndsvurdering?
Skal du ud at rejse indenfor de kommende to måneder, og kan du svare JA til minimum et af de syv selvtest-spørgsmål nedenfor, vil vi anbefale dig at få lavet en forhåndsvurdering af din forsikringsdækning for dig. Hvis du kan svare nej til alle spørgsmål, er du dækket på din rejse.
De 7 selvtest-spørgsmål:

Har du været indlagt på hospital indenfor de sidste 2 måneder?

Har du gennemgået en operation indenfor de sidste 2 måneder?

Har du været på skadestue/tilset af vagtlæge indenfor de sidste 2 måneder?

Har du fået ny medicin, ændret eller stoppet i medicinsk behandling indenfor de sidste 2 måneder?

Er du behandlet/tilset af læge eller anden behandler indenfor de sidste 2 måneder?

Er du indkaldt eller henvist til undersøgelser/behandling eller skrevet op på venteliste?

Har du undladt at opsøge læge, fravalgt behandling eller har du en uhelbredelig/ alvorlig sygdom?
Benyt dig af klagemulighed
Får du afslag på et forhåndstilsagn fra dit forsikringsselskab, har du mulighed for, at klage til Ankenævnet for forsikring, som er et privat klagenævn oprettet af Forbrugerrådet og brancheforeningen Forsikring & Pension. Så hold dig ikke tilbage med at klage, hvis du ikke er enig i afgørelsen. Det koster kun 200 kroner at anke din sag. Kommunikere på skrift, gerne på e-mails, da det er juridisk bindende.

Er du ældre og har passeret de 70 år, bør du også spørge dit forsikringsselskab, om en rejseforsikring kan tegnes, inden du køber rejsen. For der er forskel fra selskab til selskab, hvilke kriterier ældre skal opfylde. Nogle beder fx om en helbredserklæring.
7 tips til dig der rejser
– Kan du gå til første sal, kan du også klare at flyve.
– Undgå feriemål over 3.000 meter
– Undgå fugtig varme.
– Læg altid dit elektroniske måleudstyr i kufferten og ikke i håndbagagen. Alt udstyr skal nemlig være godkendt af flyselskabet før din afrejse, hvis du tager det med som håndbagagen.
– Køb rejseforsikring og afbestillingsforsikring i samme selskab
– Medbring en liste over den medicin, du har fået ordineret af din læge. Opbevar medicinen i de originale pakninger og i din håndbagage.
-Sikkerhedsudstyr i lufthavnen påvirker ikke din ICD og/eller pacemaker.
Brug din sunde fornuft.

Verden er altid åben, hvis du er rask eller har en stabil sygdom. Er du syg, men har en god almen tilstand, så ligger Europa åben. Er du til gengæld syg og oplever en aftagende almen tilstand, så hold dig inden for Nordens grænser.

På den offentlige forbrugerportal www.forbrug.dk (http://www.forbrug.dk/Raad-og-rettigheder/Rejser-og-Transport/Rejseforsikringer) kan du læse mere om, hvordan dine nuværende forsikringer dækker under en rejse, så du undgår at dobbeltforsikre dig.

 

Læs mere på www.sundhed.dk/borger og www.patientombuddet.dk
Cafeen samlede knapt 60 deltagere til en meget informativ aften, hvor der blev lyttet og spurgt.

 

FullSizeRender (3)