<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Sæby

Hjerteforeningen Sæby har næsten 500 medlemmer

Skrevet lørdag d. 11. februar 2023

Sæby-afdelingen af Hjerteforeningen har afholdt generalforsamling i Sæby Spektrum d. 9.2.2023

Man indledte med et spændende foredrag ved Maria Lehmann Madsen, der i 2020 helt uventet blev ramt af hjertestop.

Derefter aflagde lokalformand Merethe Gaardbo beretning for det forgangne år, hvor man er kommet rigtig godt i gang igen med aktiviteterne oven på de mange restriktioner som følge af corona.

Merethe Gaardbo oplyste, at lokalforeningen for Sæby og Omegn er oppe på 495 medlemmer – en flot fremgang, men der er selvfølgelig plads til endnu flere.

”Det er en stor glæde, at så mange støtter op om Hjerteforeningen med medlemskab, støtteaftaler samt store og små donationer,” lød det fra formanden.

Hver fjerde dansker dør af en hjerte-kar-sygdom. Grundet det store arbejde, som bl.a. Hjerteforeningen på landsplan gør hver dag, så er antallet af dødsfald, som skyldes hjerte-kar-sygdom halveret over de seneste godt 20 år.

Hver krone, som Hjerteforeningen får i støtte, kommer os alle til gavn. Forskerne veksler nemlig støtten til ny viden om hjertesygdom og livreddende behandling og til tryghed i hverdagen for de over 500.000 danske hjertepatienter og deres pårørende. Hjerteforeningen støtter forskning af den højeste kvalitet.

Lokale aktiviteter

”I vores lokale aktiviteter tager vi altid udgangspunkt i Hjerteforeningens kerneaktiviteter, som er Hjertemotion, ”Giv Liv”- kurser i hjerte lunge redning og brug af hjertestarter, ”Gå med” gåture, hjertecafeer, Patientstøtterne og Børneklubben for børn og unge.

Man har bl.a. afviklet nytårsgåtur, foredrag om atrieflimmer og hjertesygdomme ved hjerteoverlæge Peter Bisgaard Stæhr, madlavningskursus, hjertemotion, gymnastik og gåture – fx beach walk og lady walk.

Hjerteforeningen Sæby har et godt samarbejde med bl.a. Frederikshavn Kommune, det lokale sundhedscenter, Benefit, Sæby Gymnastikforening og FOF, som man jævnligt afvikler foredrag sammen med.

Hjertestien i Gybels Plantage er i 2022 blevet udvidet med en ekstra ”sløjfe”. ”Det er vi glade for, da det giver deltagerne mulighed for at udvide eller variere gåturene, så tak til kommunen for dette,” sagde Merethe Gaardbo. Hos kommunen kan der endvidere søges økonomiske tilskud via såkaldte §18-midler.

Vi har i Sæby 4 Giv Liv instruktører. De stiller op til kurser i private hjem, i foreninger eller på virksomheder. ”Det er en voldsom oplevelse, hvis man pludselig står med en person, som har fået hjertestop; derfor er det godt at være ”klædt på” til at kunne yde hjerte-lunge-redning,” sagde Merethe Gaardbo.

Afslutningsvis lød en opfordring til at holde sig opdateret via foreningens hjemmeside og Facebook samt en tak til alle samarbejdspartnere og til medlemmerne for samarbejdet og for økonomisk støtte. Samt til bestyrelsen og alle foreningens frivillige.

Valg til bestyrelsen

Der er afholdt valg til bestyrelsen. Elin Hyttel havde ønsket at stoppe efter 17 års godt arbejde i bestyrelsen. Tove Hanghøj og Olav Jensen blev genvalgt. Ernæringsassistent og pædagog Leif Holm blev nyvalgt. Kirsten Sørensen og Merethe Gaardbo fik begge en buket blomster for 30 års arbejde i Hjerteforeningen Sæby.