Kontakt

Bestyrelse

Default avatar

Formand

Joan Hvolby

20655759

jhvolby@gmail.com

Default avatar

Næstformand

Jens Erik Hansen

20684532

hansen.jenserik70@gmail.com

Default avatar

Kasserer

Alice Olesen

51259693

alicewolesen@gmail.com

Default avatar

Aktivitetsansvarlig

Bent Skaaning

23321756

lonebentskaaning@gmail.com