<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Jægerspris motionsklub

Ordinær generalforsamling

Skrevet tirsdag d. 6. februar 2024

Hjerteforeningens Motionsklub Jægerspris

Afholder ordinær generalforsamling
Mandag d. 4. marts 2024
i Café Kignæs

Kl. 18.00 – 19.00 –  Mulighed for fællesspisning – dagens ret kr. 109.
Menuen kan ses på Cafeens hjemmeside http://cafekignaes.dk eller på facebook.
TILMELDING: KUN på opslag i Kignæshallen senest torsdag den 29. februar 2024, kl. 1100

Kl. 19.00 – 20.00 –  Jægersprislejrens chef, major Morten Malthe Pedersen, giver indlæg om Jægerprislejrens historie og funktion i dag.

Kl. 20.00 –  Generalforsamling. Dagsorden:

Valg af dirigent
Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens regnskab og budget
Behandling af indkomne forslag*)
Valg af bestyrelse

På valg til bestyrelsen for to år er:

Ole Munch – Modtager ikke valg
Helen Nielsen
Conny Ventrup

På valg som suppleant til bestyrelsen for et år er:
Søren Andersen

Eventuelt

Den nyvalgte bestyrelse konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen.

*) Bemærk: Forslag må – for at kunne behandles på generalforsamlingen – være indgivet skriftligt til bestyrelsen v/formanden senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

HUSK: Kun medlemmer af Hjerteforeningens Motionsklub Jægerspris er stemmeberettiget.
Formand: Ole Munch, Hybenvej 20, 3630 Jægerspris. Mail. [email protected]

Venlig hilsen
Bestyrelsen