<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Persondataforordningen – GDPR

 

Persondatapolitik for Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige, eller når du beder os om det. Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre.

Persondata dækker alle data, der er personhenførbare og kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til navne, stilling, mailadresse og andre kontaktoplysninger.

Sådan behandler vi dine personoplysninger:

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har lovlig grund (hjemmel) hertil. Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig kan være, at vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, for at vi kan opfylde den aftale om medlemskab.

Slettepolitik:

Vi opbevarer oplysninger om deltagere til foredrag, kokkeskole og lignende arrangementer i Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæks regi, indtil det enkelte arrangement er afviklet. Slettes senest ½ år efter man er afsluttet.

Dine rettigheder:

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder, som beskrives herunder:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler for dig.

Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til tilbagetrækning af samtykke: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen gælder ikke med tilbagevirkende kraft, men først fra tidspunktet, hvor samtykket tilbagekaldes.

Ret til at klage til Datatilsynet:

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på

www.datatilsynet.dk

Revision af persondatapolitikken

Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk er dataansvarlig og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi forbeholder os retten til at ændre og revidere Hjerteforeningen Ishøj/Vallensbæk `s persondatapolitik. Ved væsentlige ændringer vil du modtage oplysninger herom. Den til enhver gældende persondatapolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.