<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Lokalforeningen Halsnæs

Lokalforeningen Halsnæs blev stiftet den 24. september 2008. Den  er – som alle andre lokalforeninger rundt om i landets kommuner  en underafdeling af Hjerteforeningen.

I Halsnæs kommune er vi i øjeblikket omkring 800 medlemmer, og det er 456 flere medlemmer, end da vi startede i 2008.

Bestyrelsen håber, at endnu flere melder sig ind i Hjerteforeningen, så vi bliver mange flere, der kan støtte det vigtige arbejde, som foreningen gør.

HJERTESTI. Den 13. juli 2010 blev den første hjertesti i Halsnæs kommune indviet af borgmesteren. Siden da har vi gået hveranden søndag kl. 10 på stien. Mødested og datoer kan ses under kalender.

NYTÅRSMARCH. Vi mødes på Hjertestien og går det nye år ind – se i kalenderen hvornår.

HJERTECAFÉ. Vi har ca. 7 arrangementer om året, hvor fagligt kompetente mennesker kommer og fortæller os om den viden og de erfaringer, som de har omkring hjerte- og kredsløbssygdomme. Derudover underholdning med spændende gæster.
Man kan læse om arrangementerne i kalenderen på hjemmesiden.

LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP. Hvornår kurserne finder sted, kan man læse om under kalenderen. Ønskes et kursus i Livreddende Førstehjælp, kan man kontakte Hanne Gjerløv – se under bestyrelse.

HJERTEMOTION – gør en forskel for dit hjerte.  I Halsnæs kommune har du mulighed for at deltage i Hjertemotion. En gang om ugen i 32 uger – fordelt over 1 år. 16 gange  i foråret og 16 gange i efteråret foregår motionen. Træningen varetages af faguddannet personale.