<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Velkommen til Halsnæs Hjerteforening

Lokalforeningen Halsnæs blev stiftet den 24. september 2008. Den  er – som alle andre lokalforeninger rundt om i landets kommuner  en underafdeling af Hjerteforeningen.

I Halsnæs kommune er vi i øjeblikket omkring ca. 850 medlemmer, og det er 456 flere medlemmer, end da vi startede i 2008.

Bestyrelsen håber, at endnu flere melder sig ind i Hjerteforeningen, så vi bliver mange flere, der kan støtte det vigtige arbejde, som foreningen gør.

HJERTESTI. Den 13. juli 2010 blev den første hjerte sti i Halsnæs kommune indviet af borgmesteren. Hjertestien er til fri afbenyttelse og et rigtig godt bud på en frisk søndagstur. I 2022 er der indviet nye Hjertestier – to i Hundested (Grønnesse Skov og Ullerup Skov), en i Frederiksværk (Asserbo Golf Club) og en i Ølsted (Ølsted Grusgrav).

NYTÅRSMARCH. Vi mødes på Hjertestien og går det nye år ind – se i kalenderen hvornår.

HJERTECAFÉ. Vi har cirka 6 arrangementer om året, hvor fagligt kompetente mennesker kommer og fortæller os om den nyeste viden og de erfaringer, som de har omkring hjerte- og kredsløbssygdomme. Derudover underholdning med spændende gæster.
Man kan læse om arrangementerne i kalenderen på hjemmesiden.

LIVREDDENDE FØRSTEHJÆLP. Ønsker du et Giv Liv kursus på din arbejdsplads, i din boligforening eller andet kan man kontakte Hjerteforeningen på telefon 7025 0000.

HJERTEMOTION – gør en forskel for dit hjerte.  I Halsnæs kommune har du mulighed for at deltage i Hjertemotion 16 gange i foråret og 16 gange i efteråret pt. en gang om ugen (pt. mandage). Vi har tre hold hvoraf ene kaldes TURBO, som kræver man er mere fysisk aktiv. Træningen varetages af faguddannet personale.
Man kan læse om arrangementerne i kalenderen på hjemmesiden.

MOTION I NATUREN er blevet en fast bestanddel af vores motionstilbud i det fri. Det foregår i Ølsted og Arresødal skov en gang om ugen i al slags vejr. Og når det er mørkt med pandelamper og refleksveste. Kom Glad!
Man kan læse om arrangementerne i kalenderen på hjemmesiden.