Kontakt

Bestyrelse

Formand & Tovholder for Hjertemotion

Susanne Ohm Eriksen

Højeloft Vænge 234

2500 Værløse

2947 8009

sohm@mail.tele.dk

fungerende næstformand, kasserer & tovholder for gåture om søndagen

Søren Traberg

Egager 4, Hareskov

3500 Værløse

6169 3193

soren@keppie.dk

Menig

Lene Johansen

Knud Hjortsøvej 2, Kirke Værløse

3500 Værløse

2685 3259

lentor@gmail.com

menigt medlem & næstformand på orlov

Ulrich Lumholtz

Højeloft Vænge 198

3500 Værløse

40459160

ulrich@norboe.dk

menig - med-tovholder for både hjertemotion og søndagsgåture

Steen Andersen

Skansevænget 2

3520 Farum

2040 4609

sa2@mail.tele.dk

Menig & tovholder for fyraftenscafé & Herlev foredrag

Birgit Grøn

Nellikevej 1

3500 Værløse

2087 1852

birgitgron@hotmail.com

suppleant

Erling Brix

Jomfrubakken 10

2500 Værløse

51418138

erlingbrix@gmail.com