<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Bestyrelsens beretning 2020

Indledning. Året 2020 har været et mærkeligt år. Fra marts måned har corona-pandemien præget vores liv – privat og på arbejde og derfor også Hjerteforeningen Furesø, hvilket bliver tydeligt i beretningen for året. Foreningen har i 2020 haft en bestyrelse på 7 medlemmer (inkl. suppleanter): Lene (Johansen), Erling (Brix), Birgit (Grøn), kasserer Søren (Traberg), næstformand Ulrich (Lumholtz) og jeg selv Susanne (Ohm) formand.

Vi har haft nogle uvurderlige frivillige tilknyttet: Annelise Lund, som er frivillig ved afholdelse af vores fyraftens-hjerte-caféer med spændende foredrag. Vi fik også sat ”Børnebørnenes madværksted” med to frivillige Rikke Lykstoft (tovholder) og Amanda Andersen (underviser) på programmet. Derudover er vi så heldige at have to ”GIV LIV” instruktører i kommunen, nemlig Heidi Seindal og Mogens Brolin. De har afholdt introkurser i hjerte-lunge-redning inkl. brugen af hjertestarter. Alle frivillige – inklusiv bestyrelsen – skal have STOR tak for indsatsen i 2020 – uanset at vores planlagte aktiviteter blev stærkt indskrænket pga. covid 19.

Ulrich Lumholtz, som blev valgt til bestyrelsen i 2019, genopstiller ikke, da han har fået et drømmejob i Jylland og til lykke med det. Allerede i begyndelsen af 2020 måtte vi se i øjnene, at Ulrich ikke kunne fungere som næstformand på afstand, så i stedet blev kasserer Søren Traberg også fungerende næstformand. Tak til Ulrich for det arbejde han nåede at udføre for foreningen, inden turen for ham gik til Jylland.

Hjerteforeningen Furesø har d.d. 1.131 medlemmer – en lille nedgang på knap 50 i forhold til 2019. Heraf har blot 419 medlemmer oplyst deres mailadresse – ca. det samme som i 2019. Jeg tolker det sådan, at vi har 712 støttemedlemmer og 419 aktive medlemmer. Alle medlemmer skal have en stor tak, fordi de på den ene eller anden måde støtter ”Hjertesagen”.

Lidt om buget & regnskab 2020. Foreningen havde for 2020 planlagt mange gode aktiviteter for vore medlemmer og borgere i Furesø kommune. Ideer havde vi flere af, men da vi har et begrænset antal frivillige, har vi også måttet lægge en del af dem på hylden, til vi får flere frivillige hænder. Hertil kommer, at den ubudne gæst corona bevirkede, at en stor del af vore aktiviteter blev lukket ned sammen med det øvrige Danmark. Vi er derfor kommet ud af 2020 med et stort overskud. Men det vil kasserer Søren komme lidt mere ind på.

Fyraftens-HjerteCaféer 2020. Bestyrelsen ændrede i 2020 lidt på konceptet, så Hjertecaféerne med foredrag blev planlagt som fyraftensmøder. Så kan alle, også de, der går på arbejde, nyde godt af de spændende og oplysende foredrag. Vi havde planlagt 4 fyraftens-caféer, men har måttet aflyse de tre pga. nedlukningen og corona-restriktioner. Det lykkedes at afholde én, nemlig den 7. sep. med Martin Kreutzer. Alle pladser blev besat 45 – vi kunne/måtte ikke være flere – og jeg tror, at alle fik noget med hjem at tænke over.

Gåture omkring Søndersø hver søndag kl. 10:00. Vi har i 2020 fortsat vore gåture, som vi begyndte på i 2019, men også her har corona haft indflydelse. Vi ved, at gåture i naturen og den friske luft både er forebyggende og helbredende for alle og dermed også for hjertepatienter. Bente Klarlunds ord er blevet gåturenes motto: ”GÅ – så går det nok”. Vi satser på at gå hver søndag året rundt undtagen i december, hvor danskere normalt har travlt med noget andet. Året 2020 har været lidt specielt. I perioden fra 11. marts til og med 24. maj var der så stor risiko for at blive syg af Covid19, at regeringen og Hjerteforeningen forbød vore gåture. Hjerteforeningen var faktisk mere restriktiv end regeringen, fordi mange af vore medlemmer er i en speciel risikogruppe. To søndage i juli måtte vi aflyse, idet alle mulige ”holdførere” havde ferie. Deltagelsen i årets sidste halvdel har været ringe, selv om vi har holdt afstand og har haft egne kaffekopper med. Fra primo december blev muligheden for gåture igen lukket ned.

Selvom mødestedet er P-pladsen ved Søndersø, har vi i 2020 haft andre fine ture på programmet: 1) Nørreskoven sydøst for Furesøbad; 2) Søndersø & Præstesø; 3) Lille Hareskov omkring Skovlyst & langs Tibberup å; 4) Terkelskov og Mølleådalen vest for Farum og årets sidste tur 5) i Jonstrup Vang. Vejret har ikke givet anledning til aflysning, det er åbenbart altid godt vejr i Danmark, når man først er ude i det.  Tilsammen har vi gået mindst 1.060 km J. Kommer flere deltagere med på gåturene – når vi altså må gå sammen igen – kan vi slå den rekord! Søren Traberg og Steen Andersen fortsætter som tovholdere eller ”turguider” for gåturene i 2021, så snart det bliver muligt. Foreløbig er de aflyst til og med den 14. februar. Kig i vores kalender. Download Hjerteforeningens app; her kan du se, hvis planerne ændrer sig eller tjek kalenderen: https://lokal.hjerteforeningen.dk/furesoe/

Børnebørnenes Madværksted: 4 gange 3 timer. 2020 blev året, hvor det lykkedes os, at få Børnebørnenes Madværksted til Furesø med underviser og tovholder udefra. Formålet med værkstedet var fokus på to ting; dels at styrke båndet mellem bedsteforældre og børnebørn og dels at give begge parter oplevelsen af, at man godt kan lave lækker mad af sunde ingredienser. Hold 1 begyndte den 4. februar 2020 i skolekøkkenet på Syvstjerneskolen, men i marts blev madværkstederne lukket pga. corona – for ikke at åbne igen foreløbig – rigtig ærgerligt. Susanne besøgte holdet, mens det var i gang – børn og voksne havde det rigtig sjovt og de fik lavet dejlig mad, som begge generationer synes godt om.

 ”Herlev foredraget” torsdag den 29. oktober 2020. Det blev 11. gang Hjerteforeningen Furesø inviterede alle medlemmer i Furesø og i nabokommunerne til et spændende foredrag. I år dog ikke på Herlev Hospital, men virtuelt pga. coronaen. Alle tilhørerne skulle sidde hjemme i deres egen stue og selv sørge for en forfriskning undervejs – til gengæld kostede det ikke noget at deltage. To meget aktuelle emner var på programmet: ”Hvad kan hjertepatienter gøre for at beskytte sig selv og sine omgivelser?” v. hygiejnesygeplejerske Sanne Vibeke H. Dragsted, Herlev og Gentofte Hospital og ”Hvad ved vi om betydningen for og hvilke konsekvenser covid-19 har – specielt for hjertepatienter?” v. Læge og PHD-studerende Daniel Mølager Christensen, Hjerteforeningen. Over 120 havde meldt sig til og næsten alle loggede ind for at høre foredraget, hvor der også var mulighed for at stille spørgsmål. Martin Walsøe styrede teknikken til ug+ – TAK. Det var spændende og vi blev alle lidt klogere og realistiske mht. hvordan vi som hjertepatienter skal forholde os til pandemien.

”GIV LIV” og den internationale Hjertestarterdag 16. oktober 2021. Projektet ”Giv Liv” er vigtigt. Det er bestyrelsens mål, at alle Furesøs borgere over 13 år, bør vide hvordan giver ”hjerte-lunge-redning” og hvordan man bruger en hjertestarter. Aktiviteten har været påvirket af corona. Det meste af året har afstandskravene bevirket, at der ikke blev afholdt introduktionskurser i ”hjerte-lunge-redning”.

På Hjertestarterdagen kunne vi i samarbejde med ”GIV LIV” instruktør Mogens Brolin demonstrere, hvordan man giver ”hjerte-lunge-redning” og hvordan man bruger en hjertestarter; pga. corona-restriktioner skulle det foregå udendørs – på Eventscenen på Værløse Bymidte. Desværre fandt vi ikke et velegnet sted ved Farum Bycenter. Desværre ligger den internationale Hjertestarterdag altid i den danske efterårsferie. Det har den fordel, at børn også kan være med; men det har også en bagdel: mange familier tager på ferie i uge 42. Vi fik kun besøg af 12 – 15 stykker; vi var skuffede – var det umagen værd? Nå – de, der kom, blev klogere og det var godt.

Flyvestation på hjul 2020 – blev aflyst pga. corona

Hjertemotion 2020. Det lykkedes i begyndelsen af 2020 at få en aftale med en fast instruktør – nemlig fysioterapeut Morten Trolle. Så Hold 1 kom fra start – med 15 deltagere – torsdag den 3. marts kl. 16:30 – 18:00 i gymnastiksalen på 1. sal i Skovgården. Rigtig fin start, men så slog corona til og holdet blev lukket ned efter 1 gang. ØV Efter sommeren blev det muligt at begynde igen, men med reduceret antal deltagere. Torsdag den 27. august blev starten for hold 2 med en del gengangere fra hold 1; vi nåede igennem de 12 gange og nåede lige at afslutte den 3. dec. Så blev der igen lukket ned for hjertemotionen. Nu måtte vi kun være 5 sammen med 2 m’s afstand. Vi har en aftale med Morten Trolle om at fortsætte med hold 3 – som efter de nyeste restriktioner tidligst kan komme i gang den 14. februar.

“International World Heart Day” den 29. september 2020 blev aflyst. Vi havde planer om at de to bycentre – Værløse Bymidte og Farum Bycenter – skulle have været ”farvet” røde denne dag, men pga. corona måtte vi lægger planerne på hylden og se om det kan lade sig gøre i 2021. Frivillige, der har lyst til at gøre den 29. september til noget særligt i 2021, er meget velkomne.

Landsuddelingen 2020. Hjerteforeningen ændrede konceptet for Landuddelingen. Dermed fik lokalforeningen ikke samme rolle som tidligere. Landsuddelingen er blevet mere ”selvkørende”. Der blev sat 2 nye hjertestartere op i Furesø kommune på baggrund af landsuddelingen. Der er stadig flere store områder i Furesø, er der for langt til nærmeste hjertestarter. Der skal ikke være meget længere end 500 m til den nærmeste – 24/7 tilgængelige hjertestarter. Landsuddelingen i 2021 har fået en dato: søndag den 30. maj. Også i år kan man gå for en hjertestarter eller for et vedligeholdelses-abonnement, hvis man allerede har en hjertestarter. En hjertestarter, der ikke er vedligeholdt, hjælper ingen. Så her kommer en anbefaling: Orientér dig om, hvor din nærmeste 24/7 hjertestarter befinder sig – højst 500 m fra dit hjem. De fleste hjertestop sker nemlig i hjemmet.

Meld dig som gruppestarter eller indsamler – hvorfor ikke nu?: https://landsuddeling.dk

På bestyrelsens vegne. Susanne Ohm, Formand, 17. januar 2021