Kontakt

Bestyrelse

Næstformand og sekretær samt blodtryksansvarlig

Kirsten Møller Jensen

Dronninggårds Alle 1

9339 Dronninglund

98842484 mobil 61692484

kirstenkristianj@gmail.com

Formand, hjemmeside og Facebook

Anni Jensen

Asgård 17

9700 Brønderslev

30 54 61 53

annijensensmail@gmail.com

Materialeforvalter

Mogens Christensen

Løvparken 19

9700 Brønderslev

50993395

mogenschristensen2000@gmail.com

Bestyrelsesmedlem. Tovholder ved hjertemotion i Dronninglund.

Anne-Marie Hegelund Kristoffersen

Bøgevangen 17

9330 Dronninglund

29713598

hegelund9330@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Jane Møller Andersen

Frilandsvej 3

9700 Brønderslev

40934068

Jane.andersen@godmail.dk

Kasserer og tovholder for hjertemotion i Brønderslev.

Niels Østergaard Christensen

Krogensgade 44

9700 Brønderslev

98825502

Nielsbroenderslev@gmail.com

Aktivitesfrivillig. Hjælper ved hjertemotion i Dronninglund.

Maja Lykkenshede

Glutenbergvej 6

9330 Dronninglund

24600734

Marenmaja@gmail.com

Aktivitetsfrivillig. Tovholder på gåture på hjertestier i Brønderslev.

Kirsten Bollerup

Vestskoven 60

9700 Brønderslev

21915894

kirstenbollerupholm@gmail.com

Bestyrelsesmedlem

Anna Marie Nielsen

Rønne Allé 8

9320 Hjallerup

60384324

Anna.marie190548@gmail.com

Aktivitesfrivillig på hjertestien i Dronninglund:
Jytte Jensen

Lindenovsvej 41

9330 Dronninglund

Mobil: 61713267