<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Om os

Lokalkomiteen – er en underafdeling af Hjerteforeningen – har til opgave at forestå foreningens arbejde indenfor lokalområdet. – arbejder naturligvis i fuld overensstemmelse med Hjerteforeningens vedtægter.

LOKALKOMITEEN har tre hovedformål:

OPLYSNING – STØTTE – RÅDGIVNING

Vi afholder derfor offentlige møder, hvor vi har foredragsholdere til at belyse emner der relaterer sig til hjertesygdomme.
Det kan f.eks. være en læge der fortæller om en specifik hjertesygdom, eller en kostekspert, der fortæller om og evt. demonstrerer, hvordan hjerterigtig kost sammensættes og tilberedes.

STØTTEPERSONER
Hjertepatienter og deres pårørende har et stort behov for råd og vejledning i forbindelse med operation, efter en blodprop og efter indoperation af en pacemaker.
Det kan ofte være gavnligt at tale med en person, der selv har gennemgået et tilsvarende sygdomsforløb. Et menneske som har følt det samme som dig, selv om du ikke tror det.
Som konsekvens heraf har lokalkomiteen for Bornholm besluttet at formidle kontakt til en hjertepatient, som er vant til at tale om sin sygdom og dermed udrydde de myter, der er forbundne med det at være hjertepatient.

Det skal gøres helt klart, at vi hverken kan eller må tage stilling til behandling af din hjertesygdom. Vores rådgivning er udelukkende på det medmenneskelige og psykiske plan, men det gør den absolut ikke ringere.

Find DIN rådgiver i telefonlisten, måske får du også en Hjerteven med i købet.

AKTIVITETER
LOKALKOMITEEN afholder forskellige aktiviteter i årets løb. F.eks. vandreture, foredrag m.m. og i Hjerteugen forsøger vi at sætte yderligere focus på foreningens eksistens og arrangementer.

Det er kun fantasien der sætter grænser når det gælder at udbrede kendskabet til og forståelsen for hjerte- kredsløbsygdomme.

KOM OG VÆR MED I VOR KREDS, VI BEHØVER OGSÅ DIN FANTASI OG ERFARING.