Bestyrelse

Formand
Jørn-Ole Kristoffersen
Kofoedsvej 5,  Lobbæk
3720  Aakirkeby
Tlf. 51 24 66 09
Email: jokristoffersen@mail.dk

 

Bestyrelse

Formand

Jørn-Ole Kristoffersen

Kofoedsvej 5, Lobbæk

3720 Aakirkeby

51 24 66 09

jokristoffersen@mail.dk

Kasserer

Jeanette Werner

Lærkevej 13

3700 Rønne

30 28 14 02

jeanette_wer@hotmail.com

Næstformand

Marianne Drachmann

Toftelunden 24

3790 Hasle

30 25 41 61

marianne@drachmannbornholm.dk

Referant/tovholder hjertestien Rønne

Anne Marie Engell-Kofoed

Syrenvej 26

3720 Aakirkeby

28 71 12 68

annemarieengell@gmail.com

best.medlem

Hans Lindhardt

Kjøddtynjan 15

3730 Nexø

29 82 81 50

futter1950@gmail.com