<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Om os

Om lokalforeningerne i Ballerup og Furesø

Lokalforeningerne består af Hjerteforeningens medlemmer i Ballerup og Furesø Kommuner. Lokalforeningen blev dannet i 1994, og hed dengang Ballerup – Værløse – Smørum lokalkomite. Grundet kommunesammenlægningen i 2007 blev komiteen opdelt i to komiteer, nemlig Ballerup lokalkomite og Furesø lokalkomite, og ledes i henhold til Hjerteforeningens vedtægter af en fælles bestyrelse på mindst 5 personer. Bestyrelsen er demokratisk valgt blandt lokalforeningernes medlemmer på en generalforsamling, der finder sted i februar/marts hvert år. Den senest generalforsamling fandt sted den 15. marts 2016. Indkaldelse til næste generalforsamling annonceres i Lokalpressen både i Ballerup og Furesø i 2017 såvel som på lokalforeningernes hjemmesider.

Med en ændring i Hjerteforeningens vedtægter i 2016 overgik lokalkomiteerne til at være lokalforeninger.

Lokalforeningens hovedformål er at synliggøre Hjerteforeningen i det lokale område og gennemføre aktiviteter inden for Hjerteforeningens vedtagne mission.
Dette gøres ved at oplyse om forebyggelse af hjerte- og kredsløbssygdomme samt ved at yde støtte og rådgivning til hjertepatienter og deres pårørende og ikke mindst ved at gennemføre aktiviteter til styrkelse af sundheden.

Med hensyn til rådgivning om behandling af hjerte- karsygdomme henviser vi til din læge eller til Hjerteforeningens Rådgivningscenter Vognmagergade 7 i København.
Hos os kan du komme til at tale med personer, der selv er hjertepatienter, og som kan fortælle om deres erfaringer på det medmenneskelige og psykiske plan.

Vi er ikke politiske, men vi vil gerne have bred kontakt med lokalpolitikerne for at sikre kendskab til og udbredelse af vores aktiviteter.

Er du interesseret i at blive medlem af vor lille bestyrelse så henvend dig til en af os.
Vi har brug for alle, der ønsker at hjælpe os med at hjælpe andre. Det er ikke nødvendigt med særlige kvalifikationer. Selvom du ikke ønsker at indgå i et bestyrelsesarbejde, har vi brug for din hjælp i forbindelse med vores aktiviteter.

Vil du vide mere om det frivillige arbejde, så kontakt en af os fra bestyrelsen.