Kontakt

Lokalforeningen i Aarhus laver tilbud til dem, der er medlem af Hjerteforeningen i Aarhus kommune.
Lokalforeningen har en bestyrelse på syv medlemmer og sammen med dem er 4-5 frivillige med til at arrangere inden- og udendørs motion, madhold, hjertecaféer, foredrag og forskellige kulturelle aktiviteter. Vi har ikke egne lokaler, men vi holder vores møder i MarselisbogCentret, Evald Krogs Gade 1, eller i Folkestedet, Carl Blochsgade 28, Aarhus C.

Vi kan kontaktes på mail [email protected] og telefon 4041 0888 til formanden.

Bestyrelse

Næstformand

Henrik Gram Nielsen

Formand

Sven Nicolaisen

4041 0888

[email protected]

Kasserer og motionskoordinator

Jesper Bjerg

Sekretær

Tove Sandberg

Suzanne Lorenzen

Default avatar

Bestyrelsesmedlem

Peter Rugaard

Default avatar

Bestyrelsesmedlem / tovholder for Patientstøtter

Carl-V Buchwald

Default avatar

Bestyrelsessuppleant

Leif Schmidt

Default avatar

Bestyrelsessuppleant, tovholder til hjertestier

Poul Lund Rasmussen