<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Hjertestier

Hjertestier:

I samarbejde med Viborg Komune er der oprettet seks hjertestier:

  1. Søndersøen rundt med start lige bag Golfhotellet. Den er på 5,6 km, med markeringer for hver 1000 m.
  2. Undallslund Plantage v. Parkeringsplads på Skivevej. 4 km i kuperet terræn.
  3. Undallslund Plantage, Kirkebækvejen ved 8-kantede pavillion. 1.5 km med jævnt terræn.
  4. Houlkær Overlund stater Houlkærhallen Odshøjvej. Hele ruten går gennem boligområde, 2,4 km jævn terræn
  5. Houlkær Overlund stater Houlkærhallen Odshøjvej. Starten af ruten er som ovenfor, derefter går den gennem skov, og langs sø i et meget  afvekslende område med 4 km kuperet terræn
  6. Hjarbæk hjertesti. Er oprettet i et samarbejde med Hjarbæk Fjord Camping og Hjarbæk beboerforening. Stien begynder ved Campingpladsen og forløber i et kuperet terræn med udsigt over fjorden og til Vorre kirke, går gennem skove og strand til Hjarbæk by hvor vi runder byens kro inden turen over agerland ender på camping pladsen. 3.4 km.

Brochurer med kort over ruterne er anbragt i foldekasser ved start og ruterne er markerede med Hjerteforeningens logo og retningsangivelse på de opsatte piktogrammer.

Find en nærmere beskrivelse her.