<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1
Hjerteforeningen Nordfyn

Generalforsamling

Skrevet søndag d. 2. februar 2020

Søndersø den 02.februar 2020

Generalforsamling

i

Hjerteforeningen Nordfyn

afholdes

Den 24. februar kl. 19.00 i Tingstedet, Vesterled 8, Søndersø

med følgende

D a g s o r d e n

 

    1. Valg af dirigent
    2. Bestyrelsens beretning
    3. Bestyrelsens regnskab (til orientering)
    4. Behandling af indkomne forslag
    5. Valg af bestyrelse
     1. Formand: Bruno E Staffensen, modtager genvalg
     2. Kasserer Jørgen Wedel modtager genvalg
     3. Bestyrelsesmedlem for 2 år
     4. Bestyrelsesmedlem for 1 år
    6. Valg af suppleanter
     1. suppleant Hans Kristian Jakobsen modtager genvalg
     2. suppleant Anna Grethe Nielsen modtager genvalg
    7. Eventuelt

 

Forslag skal tilgå formanden senest den 10. februar 2020


Hjerteforeningen Nordfyn, Bruno E. Staffensen, Havrevænget 23, Søndersø,

mail: brunofyn@gmail.com