Kontakt

 

Bestyrelse

Default avatar

Formand

Bruno Staffensen

Havrevænget 23

5471 Søndersø

25778092

brunofyn@gmail.com

Default avatar

Næstformand

Kirsten Staffesen

Havrevænget 23

5471 Søndersø

93109718

kirstenstaffensen@gmail.com

Default avatar

Kasserer

Jørgen Wedel

Kirsebærlunden 6

5471 Søndersø

25607680

juwn1721@gmail.com

Default avatar

Sekretær

Ulla Marvø

Langebyende 5 B

5471 Søndersø

22624828

ullaforskelligt@gmail.com

Default avatar

Bestyrelsesmedlem

Jytte Kristiansen

Bakkevænget 6

5471 Særslev

65941870

jyttekristiansen@hotmail.com

Default avatar

bestyrelsesmedlem

Jørgen L. M. Hansen

Bøgevangen 12

5462 Morud

51231344

jlmh@live.dk

Default avatar

bestyrelsesmedlem

Anette Lykke Jensen

Rasmus Nielsensvej 62

5471 Særslev

42308819

anettelykkejensen@gmail.com