<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Foredrag og (gen)stiftende generalforsamling

Hjerteforeningen i Middelfart inviterer til generalforsamling mandag den 4. oktober kl. 19 – 21 i Middelfartsalen på Kulturøen i Middelfart.

Idet det ikke lykkedes at skaffe en fuldtallig bestyrelse ved forårets generalforsamling forsøger vi derfor igen, og kan med glæde meddele at der er nok kandidater til at genetablere en bestyrelse og dermed en Hjerteforening i Middelfart.

Forud for generalforsamlingen vil Læge Tomas Y. Nørrestrand fra Kolding Sygehus holde foredraget ‘Pacemaker og ICD redder liv!’

I lyset af bysbarnet Christian Eriksens kollaps i sommers sætter vi fokus på vigtigheden af teknologi der muliggør at tusindvis af andre danskere kan leve videre på trods af et svigtende hjerte.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Bestyrelsen fremlægger regnskab(er) til orientering
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelse
  6. Eventuelt

Kandidaterne til bestyrelsen er Louise Stephansen, Paw Jakobsen, Selahatin Gurel, Jens Erik Bull og Kristina Gosvig.

Er du interesseret i at være en del af bestyrelsen, så kontakt Jacob Hedelund på 20 42 50 60, da der er vakante pladser.

Indkomne forslag skal sendes til Jacob Hedelund senest den 20. september på jhedelund@hjerteforeningen.dk.

Kom og støt op om den nye bestyrelse og hør hvad de har i tankerne af spændende aktiviteter i Middelfart Kommune!

Mvh Hjerteforeningen Middelfart

 

Praktiske oplysninger

Sted
Middelfartsalen, Kulturøen, Havnegade 6, 5500 Middelfart
Priser
Pris
0 kr.
Kontaktperson
Jacob Hedelund
jhedelund@hjerteforeningen.dk
20 42 50 60