<>Facebook logoIkon-TelefonSlice 1HF Logorip_downSlice 1Slice 1

Om os

I Lejre lokalkomité formidler vi Hjerteforeningens budskaber om forebyggelse, oplyser om hjertesygdom og støtter patienter og pårørende. Vi arrangerer fx foredrag og motionsaktiviteter.

Vi bakker Hjerteforeningens landsdækkende kampagner op med lokale aktiviteter.
Politisk er vi også på banen ved at tage væsentlige emner på sundhedsområdet op til debat lokalt.

Du kan se alle vores aktiviteter ved at klikke på Kalender i menuen til venstre.

Har du lyst til at være frivillig i Hjerteforeningen, så kontakt en fra bestyrelsen, som også kan fortælle mere om arbejdet i lokalkomiteen.
Som frivillig får du oplevelser og glæde ved at løse opgaver i et fællesskab, tilfredsstillelsen ved at gøre en indsats og personlige kvalifikationer gennem kurser, foredrag og lærerige oplevelser.
Du kan altid sige nej til opgaver, som du ikke har lyst eller kvalifikationer til at påtage dig.

Har du gode ideer til arrangementer eller andet, hører vi også gerne fra dig.

Privatlivspolitik for Hjerteforeningen Lejre

Hjerteforeningen i Lejre indsamler, opbevarer og behandler udelukkende personoplysninger til specifikke og saglige formål. Og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det. Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre.

Persondata dækker alle data, der er personhenførbare og kan bruges til at identificere personer, herunder men ikke begrænset til navne, stilling, mailadresse og andre kontaktoplysninger.

Sådan behandler vi dine personoplysninger:

Vi behandler kun dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel) hertil. Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig kan være, at vi som forening har en legitim interesse i at behandle dine personoplysninger, for at vi kan opfylde den aftale om medlemskab.

Slettepolitik

Vi opbevarer oplysninger om deltagere på motionshold så længe man går på holdet og persondata relateret til deltagelse slettes senest et år efter man er sluttet.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine personoplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder, som beskrives herunder:

Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.

Ret til rettelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: Du har ret til at få slettet dine personoplysninger.

Ret til tilbagetrækning af samtykke: Du har til enhver tid ret til at trække et samtykke tilbage. Tilbagetrækningen gælder ikke med tilbagevirkende kraft, men først fra tidspunktet, hvor samtykket tilbagekaldes.

Ret til at klage til Datatilsynet: Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Revision af privatlivspolitikken

Hjerteforeningen Lejre er dataansvarlig, og sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Vi forbeholder os ret til at ændre og revidere Hjerteforeningen Lejre’s privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du modtage oplysninger herom. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.